Prowincjonalna Wystawa Przemysłowa z 1895r.

Decyzja o organizacji wystawy zapadła w dniu 9 grudnia 1893r., będąc inicjatywą poznańskiego Towarzystwa Politechnicznego. Ostatnia wystawa o podbnym charakterze (wystawa prowincjonalna rolnicza, leśna i przemysłowa) miała miejsce w Poznaniu w roku 1872. W dniu 26 kwietnia 1894 roku odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne. Wystąpiły pewne trudności dotyczące lokalizacji wystawy - kontrkandydatami były Królewiec i Bydgoszcz. Jednakże ostatecznie zdecydowano się na wybór Poznania. Na zebraniu w dniu 16 maja Związek Politechniczny uchwalił o przeznaczeniu na cele wystawy kwoty 5000 marek. Magistrat i Sejm Prowincjonalny dały po 10000 marek. Łącznie zebrano kwotę 133000 marek, która okazała się być kwotą wystarczającą. Jako miejsce wystawy wybrano pierwotnie plac za Bramą Rycerską (gdzie odbyła się wystawa w roku 1872). Ze względu jednakże na fakt, iż w miejscu tym powstały w międzyczasie ogrody, zdecydowano się ostatecznie na plac zabaw dla dzieci i plantacje pomiędzy bramami Berlińską i Królewską. Na wystawę zgłosiło się 700 wystawców, tak z księstwa, jak i z zagranicy. W trakcie przygotowań rozgorzały na nowo spory pomiędzy wystawcami polskimi i pruskimi, dotyczące ilości i wielkości powierzchni wystawienniczych, które zostały jednakże pokojowo zażegnane. Wystawa cieszyła się sporą popularnością - z jej okazji wydana została m.in. specjalna seria pocztówek.

Poniższe obrazy pochodzą z zasobów WBC.


1

1

1

1

Kilka reklam z katalogu wystawy
1

1

1

1

1

1

1

1

1

SPIS RZECZY