Poszerzenie ulicy Masztalarskiej w 1898r.

W roku 1898 Samuel Jaffe, żydowskiego pochodzenia fotograf, wykonał zdjęcia dokumentujące wyburzenie części klasztoru Katarzynek. Budynki były już w stanie nie nadającym się do użytku, a poza tym potrzebne było poszerzenie ulicy ze względu na funkcjonowanie pobliskiej Straży Pożarnej.

Poniższe zdjęcia pochodzą z zasobów WBC.

1

1

1

1

Ulica po pracach rozbiórkowych 1SPIS RZECZY