Chwaliszewo

Nazwa średniowieczna Chwaliszewo
Nazwa do roku 1918 Wallischeistrasse
Nazwa do roku 1939 Chwaliszewo
Nazwa do roku 1945 Wallischeistrasse
Nazwa do roku 1990 Chwaliszewo
Nazwa obecna Chwaliszewo
Opis wg Z.Zakrzewskiego Ufundowane na początku XV stulecia na tzw. grobli kapitulnej, do roku 1800 oppidum Waliszewo, samodzielne osiedle miejskie, nazwane tak przypuszczalnie od nazwiska zasłużonego dla Katedry poznańskiej Chwaliszewskiego. Panował tu zawsze duży ruch kołowy, było ono bowiem arterią łączącą Poznań z najbliższym, silnym gospodarczo zapleczem rolniczym oraz z Gnieznem i Warszawą.
Opis wg Z.Zaleskiego Osada Chwaliszewo powstała na tamie w początku XV wieku. W 1444r. Otrzymała miejskie prawa magdeburskie i pozostała odrębnym miastem do 1800 roku. Właścicielką miasteczka była kapituła katedralna. Nazwa ma podobno przypominać kanonika nazwiskiem Chwaliszewskiego. W roku 1800 włączono Chwaliszewo do miasta Poznania. Polską nazwę zatwierdzono 16.06.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu

Tak tu kiedyś wyglądało, kiedy jeszcze Warta płynęła starym korytem. To byłoby spełnienie marzeń niejednego poznaniaka, żeby znowu płynęła tędy rzeka... (zdjęcia ze zbiorów własnych) 1 1 Chwaliszewo podczas powodzi w roku 1888 1 1

Marzec 2007 1 1 Zasypane dawne zejście nad stare koryto Warty 1 1

Ulica łączy ulice Wielką i Ewarysta Estkowskiego. Biegnie od zachodu w kierunku północno-wschodnim.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY