Warszawska

Nazwa ¶redniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Warschauerstrasse
Nazwa do roku 1939 Warszawska
Nazwa do roku 1945 Warschauerstrasse
Nazwa do roku 1990 Warszawska
Nazwa obecna Warszawska
Opis wg Z.Zakrzewskiego Stanowi od kliku wieków główny trakt wiodący z Poznania do stolicy. Jednocześnie jest to trasa o znaczeniu wybitnie międzynarodowym, znana również z historii nowszych kampanii wojennych. Drogę na Warszawę określano szumnie jako autostradę, chociaż z wyglądu była to zwykła szosa.
Opis wg Z.Zaleskiego Stara droga krajowa, wpierw zwyczajowo, potem także oficjalnie zwana "ulicą Warszawską". W brzmieniu polskim ustalono nazwę oficjalnie 16.06.1919r. Po przyłączeniu gminy Komandorii do miasta (01.01.1925r.) przydzielono do ul.Warszawskiej jej przedłużenie od byłej Bramy Warszawskiej do wschodniej granicy miasta. W Komandorii ulica ta nie nosiła określonej nazwy.
Opis współczesny w przygotowaniu

1 Niestniejący dziś fragment ulicy Warszawskiej 1

Ta jedna z dłuższych poznańskich ulic wybiega w kierunku wschodnim od ronda Śródka. Po minięciu węzła drogowego z ulicą Bałtycką skręca w kierunku południowym. Nazwę swoją zachowuje do granicy miasta.

SPIS RZECZY