Wielkiego Kazimierza

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Wallstrasse
Nazwa do roku 1939 Wałowa
Nazwa do roku 1945 Bernhardinerwall
Nazwa do roku 1990 Kazimierza Wielkiego
Nazwa obecna Kazimierza Wielkiego
Opis wg Z.Zakrzewskiego Pozostała do roku 1930 niezabudowana. Odtąd zaczęły tu wyrastać niewysokie domy, niektóre usytuowane w głębi, oddzielone od trotuaru ogródkiem czy podwórkiem, inne wysunięte do przodu, typowe kamieniczki. Zabudowa ta istnieje do dziś. Resztę terenu po obu stronach ulicy, nie licząc tu budynku szkolnego, pochodzącego jeszcze z czasów pruskich, zajmowały składy pasz, garaże, warsztaty reperacyjne i sięgająca do linii jezdi, rozległa łąka nadwarciana.
Opis wg Z.Zaleskiego Należały do dawnej ulicy Wałowej. W roku 1908 nazwane "wałem Bernardyńskim" (Bernardinerwall). Od 15.11.1919r. obowiązuje nazwa "wały Kazimierza Wielkiego".
Opis współczesny w przygotowaniu
1

"Świeżo wypieczone" tablice z niemieckimi nazwami ulic - październik 1939 (Źródło: Bundesarchiv) 1

Ulica położona w centrum miasta. Zaczyna bieg wybiegając od ulicy Garbary w kierunku północno-wschodnim (jest przedłużeniem ulicy Krakowskiej). Bieg kończy rozdwajając się na ulicy Mostowej.

SPIS RZECZY