Stary Rynek

Nazwa średniowieczna Rynek
Nazwa do roku 1918 Alter Markt
Nazwa do roku 1939 Stary Rynek
Nazwa do roku 1945 Alter Markt
Nazwa do roku 1990 Stary Rynek
Nazwa obecna Stary Rynek
Opis wg Z.Zakrzewskiego W roku 1253 Przemysł i Bolesław zawarli z Tomaszem z Gubina umowę, ustanawiającą lokację Poznania na lewym brzegu Warty. W ślad za lokacją poszło ukształtowanie przestrzenne miasta i wytyczenie Starego Rynku, który przez siedem wieków był topograficznym i społecznym ośrodkiem Poznania.
Opis wg Z.Zaleskiego Istnieje w niezmienionej zasadniczo postaci od założenia miasta na lewym brzegu Warty w roku 1253. Ułożenie typowe dla kolonizacji średniowiecznej: kwadratowy rynek, na nim mniej więcej w centrum ratusz, przy ratuszu jatki i różne budki kupieckie i rzemieślnicze, wokół rynku kamienice patrycjuszów miejskich. Od każdego narożnika biegną dwie ulice, w środku każdej kwatery dalsza ulica, która dzieli każdą stronę rynku na dwie grupy domów po 8 kamienic. Stary Rynek zwał się Rynkiem przez wszystkie wieki dawniejsze. Dopiero w wieku XIX nazwano go dla odróżnienia od Nowego - Starym Rynkiem. Nazwę tę ustalono urzędowo w brzmieniu polskim 16.06.1919r.
Opis wg M.Mottego Pod względem budynków nic się tu właściwie nie zmieniło, chyba iż popsuto trochę pierwotną jego symetryę. Gdy wnijdziesz na wieżę ratuszową i obejrzysz się w okół, spostrzeżesz się zaraz, że rynek jest prawidłowym niemal kwadratem, którego każdy bok miał dawniej szereg szesnastu domów, przecięty w środku ulicą; w kilku miejscach połączono teraz dwa domy w jeden, przez co się zmieniła arytmetyczna równość boków i zmieni się z czasem bardziej, bo dawniejsza domów struktura, nieodpowiednia teraźniejszym potrzebom, obliczoną była na inne stosunki.
Opis współczesny w przygotowaniu

1 Rycina pochodzi z periodyku "Przyjaciel Ludu" z pierwszej połowy XIX wieku (z zasobów WBC) 1 Poniższe pocztówki pochodzą z zasobów własnych 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Niemieccy żołnierze przed Odwachem w październiku 1939 roku (źródło: Bundesarchiv) 1 Poniższe zdjęcia pochodzą z roku 2007 1 1 1 1 1 1 1 Stary Rynek po zmroku 1 Odwach 1 1 Pałac Działyńskich 1 1

Stary Rynek to historyczne centrum miasta po lokacji na prawie magdeburskim w roku 1253.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY