Ratajczaka Franciszka


Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Ritterstrasse
Nazwa do roku 1939 Rycerska
Nazwa do roku 1945 Ritterstrasse
Nazwa do roku 1990 Ratajczaka Franciszka
Nazwa obecna Ratajczaka Franciszka
Opis wg Z.Zakrzewskiego W czasach przedwojennych ulica składała się z dwóch ulic powojennych i obecnych - 3 Maja i Ratajczaka (dawniej Teatralna). Przedwojenna ulica Ratajczaka sięgała od placu Wolności do nie istniejącego dzisiaj placu Prezydenta Drwęskiego na przedpolu Dworca Autobusowego. Swoją nazwą oddaje hołd pierwszego żołnierza poległego w Powstaniu Wielkopolskim.
Opis wg Z.Zaleskiego Część północna zabudowana została tuż po roku 1803, a niebawem zaludniła się ulica także w kierunku południowym. Ulica ta stanowi część dawnej Rycerskiej, która sięgała od placu Nowomiejskiego do ulicy św.Marcina. W roku 1866 odłączono od niej odcinek od placu Nowomiejskiego do placu Wolności, a pozostałą część nazwano Wielką Rycerską. Przedłużenie jej od Św.Marcina do dawnej bramy Rycerskiej zwało się Małą Rycerską. Po włączeniu Wildy w roku 1900 ulica Rycerska w całości powiększyła się tak, że obejmowała nawet dzisiejsze Wierzbięcice. Wówczas nazwano obie ulice Rycerskie w Śródmieściu razem "ul.Rycerską" (Ritterstrasse), a przedłużenie tychże na Wildzie "Nową Rycerską". Ulica Rycerska zwała się jednakże przez pewien czas "Starą Rycerską", bo w roku 1906 uchwalono ją przezwać znowu na "ul.Rycerską". "Nową Rycerską" przemianowano w roku 1906 na "ulicę Bittera" (Bitterstrasse), pospolicie po polsku "Gorzką" zwaną, wyodrębniono ponadto "ul.Livoniusa" (od bramy Rycerskiej do Towarowej). W dniu 23.05.1921r. przezwano byłą ulicę Rycerską, i to aż do ulicy Towarowej, "ulicą Franciszka Ratajczaka".
Opis współczesny w przygotowaniu

Budynek biblioteki (pocztówka ze zbiorów własnych) 1

Niemiecki żandarm kieruje ruchem na skrzyżowaniu Ratajczaka i 27 grudnia 1918 - październik 1939 (źródło: bundesarchiv) 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dziedziniec Biblioteki Uniwersyteckiej 1 1 1

Ulica położona w centrum miasta, stanowi przedłużenie ulicy 3 Maja w kierunku południowym, na wysokości Aleji Niepodległości zmienia nazwę na Niezłomnych.


View Larger Map

SPIS RZECZY