Wielka Śluza


Dzieło powstało przed rokiem 1832. Powstał most o szerokości 19 metrów i długości 82 metrów. Śluza miała dwanaście przęseł o szerokości 5 metrów w świetle. Do regulowania poziomu wody służyły trzy rzędy zastaw, składających się z dębowych szandorów. Na moście wybudowano baterię (przykrytą ziemnym nasypem), składającą się z dwunastu kazamat (do prowadzenia ognia w kierunku północnym). Od strony południowej wybudowano mur strzelecki oraz pomost techniczny. Wielka Śluza była osłaniana przez przyczółek mostowy (fort Roona). Do dnia dzisiejszego ocalały fragmenty murów nabrzeżnych dzieła.

1

1

1

1

1

1

1

Wielka Śluza przed rokiem 1910 ("Aus dem Posener Lande" numer 10/1910, ze zbiorów WBC) 1

SPIS RZECZY