Kramarska

Nazwa średniowieczna Przy Bogdance, Zatylna
Nazwa do roku 1918 Kramerstrasse (Kramergasse)
Nazwa do roku 1939 Kramarska
Nazwa do roku 1945 Kramerstrasse
Nazwa do roku 1990 Kramarska
Nazwa obecna Kramarska
Opis wg Z.Zakrzewskiego Zwana ongiś uliczką "Przy Bogdance", nazwę zawdzięcza licznym kramom i jatkom, skupionymi dawnymi laty za zachodnim jej wylotem, w okolicy gmachu obecnego Archiwum Państwowego.
Opis wg Z.Zaleskiego Ulica ta istniała już w średniowieczu przynajmniej od wzgórza zamkowego (młyna przy Bogdance, która tędy płynęła) do Wronieckiej, w drugiej połowie XV w. Także do Żydowskiej. Miało nadto, w linii nieco odchylonej, przedłużenie do Kościoła Dominikańskiego, zwane później ulicą Złotniczą. Nazwy ścisłej uliczka ta nie miała, określona była ogółem jako uliczka przy Bogdance (może też "Zatylna"). Nazwa "Kramarskiej" wprowadziła się dopiero ogólnie w wieku XIX. Przy jej zachodnim krańcu stały, na miejscu dzisiejszego gmachu Sądu Apelacyjnego, liczne jatki i kramiki, które spowodowały tą nazwę. Władze polskie zachowały wprowadzoną już nazwę (ogłoszona 14.08.1920r.).
Opis współczesny w przygotowaniu


1 1 1

Wrzesień 2020 1 1

Ulica leży w centrum Poznania, na północ od Starego Rynku.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY