Różana

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Rosenstrasse
Nazwa do roku 1939 Różana
Nazwa do roku 1945 Rosenstrasse
Nazwa do roku 1990 Różana
Nazwa obecna Różana
Opis wg Z.Zakrzewskiego Nazwa ulicy pochodzi stąd, że dawniejszymi laty rozpościerał się tutaj ogród z plantacją róż.
Opis wg Z.Zaleskiego Przejęta w roku 1900 z gminą wildecką, przedłużona w roku 1905. Nazwa w brzmieniu polskim ustalona 12.04.1920r. Nazwa wywodzi swój początek od plantacji róż (ogrodu różanego Sterna) istniejącego tu w dawniejszych latach.
Opis współczesny w przygotowaniu

1

Ulica położona w dzielnicy Wilda. Wybiega na południe od ulicy Niedziałkowskiego, kończy bieg na ulicy Górna Wilda.


View Larger Map

SPIS RZECZY