Strzelecka

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Schützenstrasse
Nazwa do roku 1939 Strzelecka
Nazwa do roku 1945 Schützenstrasse
Nazwa do roku 1990 Strzelecka
Nazwa obecna Strzelecka
Opis wg Z.Zakrzewskiego Położona na terenie dawnej osady Czapniki, która istniała do XVIII wieku. Nazwa wzięła się stąd, że tędy wiodła droga do dawnej strzelnicy Bractwa Kurkowego, urządzonej w polowie XVIII wieku przy drodze do Dębiny. Strzelecka kończyła się na Bramie Dębińskiej.
Opis wg Z.Zaleskiego Leży na terenie dawnej osady Czapniki, istniejącej w każdym razie w połowie XV wieku. Ulicę samą zbudowano w początkach XIX wieku. Strzelnica miejska w początku XIX wieku stała przy drodze Dębińskiej i nadała nazwę "ul.Strzeleckiej". Za czasów polskich nazwano 12.04.1920r. część ulicy od placu Św.Krzyskiego do ul.Długiej "Czapnikami", resztę "ul.Strzelecką". Od 05.10.1920r. jednakże cała ulica nazywa się ponownie "Strzelecką".
Opis wg M.Mottego Ale czas nam, Panie Ludwiku, opuścić ten Plac Piotrowy, o którym ci już nic więcej powiedzieć nie umiem. Wychodzą z niego, jak widzisz, trzy ulice: naprzód Strzelecka, którą nie bez powodu tak nazwano, prowadziła bowiem przez Plac Zielony prosto do starej strzelnicy. Owa strzelnica, której śladu teraz nie ma, był to dość długi, ale niepokaźny domek, leżący na lewo i nieco poniżej kościoła Bożego Ciała, naprzeciwko wielkiego i zaniedbanego niegdyś ogrodu, zajętego teraz przez zakłady fabryczne Cegielskiego. Co się tyczy domów przy owej ulicy, to po prawej stronie, za ową do dziś dnia stojącą nieestetyczną stajnią dawniejszej Złotej Gęsi, była przed trzydziestym rokiem chałupka, na miejscu której Pan Szumiński (...) wybudował dwupiętrową kamieniczkę, będącą teraz od dość dawna już w mocy Izraela. Ze stojących za nią, od pierwszych pruskich czasów, czterech jednopiętrowych domów zachowały dwa pierwsze postać swą pierwotną, trzeci przekształcono i podwyższono znacznie, zamieniwszy go na salę obchodową Fryderykowskiego gimnazjum; czwarty, na rogu Strzałowej ulicy, wygląda jak dawniej, z małą zmianą u wejścia i jest obecnie cząstką tego zakładu, który pierwszemi laty mieścił się w nim cały. Należące do obydwóch ostatnich kamienic ogrody i podwórza częścią zabudowano, częścią stosownie do potrzeb szkólnych zmieniono i urządzono. Po drugiej, t. j. lewej stronie tejże ulicy, za owym placem kiedyś do Kwileckich należącym, gdzie dzisiaj wznosi się narożna kamienica przez Nieszczotów zbudowana, o której ci już mówiłem, wystawił czterdziestego czwartego roku pan Julian Jaraczewski ten dom dwupiętrowy, teraz numerem drugim naznaczony.(...) Ów mur, który od domu Jaraczewskiego ciągnie się aż do przeddziedzińca Realnego gimnazyum, stał sobie na tym miejscu jak tylko zapamiętam, z tą jednak różnicą, że dawniej bramy w nim nie było, odgradzał bowiem prywatny ogród, należący do domu przy Wrocławskiej ulicy. Za nim zaś długi płot zasłaniał podobnież ogrody, które, jeśli się nie mylę, były własnością piwowara Stecka, wreszcie zaś koniec Strzeleckiej, aż do Zielonego Placu zajmowała, jeszcze przed kilku laty, dość długa chałupina, szkudłami pokryta, za znacznem z tyłu podwórzem, przed którą stało kilka starych drzew. Teraz, na miejscu zaniedbanych ogrodów, podwórek i chałup, widzisz ów piękny gmach szkolny i dwie wielkie trzypiętrowe kamienice.
Opis współczesny w przygotowaniu

Dawna szkoła realna Bergera. Piękny ten budynek został po wojnie strasznie oszpecony - no bo co ładnego jest w gmachu oddziału Polibudy? (pocztówki ze zbiorów własnych) 1 1 1

1 1

Moja szkoła, zwana także kiedyś Zakładem Karnym nr III :-) 1 1 1

Kantor fabryki Hipolita Cegielskiego 1 1

1 1

Ulica położona na południe od centrum. Bieg zaczyna odchodząc w kierunku północnym od ulicy Królowej Jadwigi. Następnie skręca lekko, a osiągnąwszy wysokość ogródków im. Zbigniewa Zakrzewskiego, bardziej śmiało, w kierunku zachodnim. Przy Kupcu Poznańskim zmienia kierunek na północny, by zaraz zakończyć swój bieg (jej przedłużeniem jest ulica Szkolna) na wysokości ulicy Podgórnej.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY