Szewska

Nazwa średniowieczna Szewska
Nazwa do roku 1918 Schuchmacherstrasse
Nazwa do roku 1939 Szewska
Nazwa do roku 1945 Schuchmacherstrasse
Nazwa do roku 1990 Szewska
Nazwa obecna Szewska
Opis wg Z.Zakrzewskiego Nosiła taką nazwę już w średniowieczu, gdy osiedlili się tu ludzie operujący szydłem i dratwą.
Opis wg Z.Zaleskiego Istniała już w średniowieczu. Koncentrowali się na niej prawdopodobnie rzemieślnicy szewcy, być bowiem może, że majstrowie jednego cechu mieszkali w pobliżu siebie. Zwała się zawsze "ulicą Szewską". Nazwę polską aprobowano urzędowo 16.06.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu

1

Ulica położona w centrum, na północny wschód od Rynku. Przebiega na osi północ-południe pomiędzy ulicami Wielką i Stawną.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY