Libelta Karola

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Königsstrasse
Nazwa do roku 1939 Królewska, Cieszkowskiego
Nazwa do roku 1945 Dietrich Eckartstrasse
Nazwa do roku 1990 Libelta Karola
Nazwa obecna Libelta Karola
Opis wg Z.Zakrzewskiego Do drugiej wojny światowej składała się z dwóch odrębnych ulic, oddzielonych do końca zeszłego stulecia nie istniejąca dziś, a wzniesioną około 1850 roku na linii fortyfikacji pruskich Bramą Królewską, która stała przy skrzyżowaniu ulic Libelta i Kościuszki. Wschodni odcinek dzisiejszej ulicy Libelta, kończący się przy placu Młodej Gwardii, to za czasów pruskich Königsstrasse. Po wyzwoleniu Poznania w roku 1918 upamiętnił on swą nazwą zasługi filozofa i ekonomisty, Augusta Cieszkowskiego, współzałożyciela Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Zachodni odcinek ulicy Libelta za czasów niewoli zwał się Wittingstrasse. Tędy, od Bramy Królewskiej, wiodła dawnymi czasy droga kasztanowa do Jeżyc, a po obu jej stronach rozpościerały się ogrody.
Opis wg Z.Zaleskiego Ulica ta stanowiła środek starej wsi miejskiej Kondorf, wymienionej w dokumentach już w 1373r., zamienionej w XVII wieku na przedmieście. W początku XIX wieku, przy zakładaniu Nowego Miasta, uregulowana i nazwana Królewską. Od 16.06.1919 zwana ulicą Cieszkowskiego.
Opis wg M.Mottego Teraźniejszą Królewską ulicę zwano ilom temporibus Kundorfem, którą to nazwę, od małej osady niemieckiej dawniej za miastem leżącej, już tylko starzy ludzie tutaj znają. Na owym Kundorfie był, za lat moich chłopięcych, idąc z placu po lewej stronie, gdzie obecnie lazaret wojskowy, znaczny ogród, graniczący z ogrodem Liedkego i ciągnący się jeszcze poza Królewską bramę, pod nazwiskiem bergerowskiego, ponieważ należał kiedyś do kupca Bergera (...). Królewską bramę kilkanaście lat po czterdziestym roku wystawiono; to co jest za nią mało się zmieniło. Owe wzdłuż drogi do Jeżyc prowadzącej stare kasztany od moich lat najpierwszych pamiętam i po obydwu jej stronach, jak dzisiaj, ogrody i pola warzywne...
Opis współczesny w przygotowaniu

1

Nieistniejący budynek drugiego w kolejności powstawania szpitala diakonisek w Poznaniu - obecnie stoi tu koszmarek Urzędu Stanu Cywilnego (ze zbiorów własnych) 1

Luty 2019 1

Czerwiec 2019 1 Przebudowany blokhauz flankujący ongiś linię kolejową 1 1

Ulica zlokalizowana w centrum miasta, wybiega od Placu Cyryla Ratajskiego w kierunku zachodnim z lekkim odchyleniem na północ. Nazwę na rzecz ulicy Poznańskiej traci na wysokości ulic Pułaskiego i Roosevelta.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY