Podwale

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Wallstrasse
Nazwa do roku 1939 Podwale
Nazwa do roku 1945 Hohenreudbergerstrasse
Nazwa do roku 1990 Podwale, Gdańska
Nazwa obecna Podwale, Jana Pawła II, Gdańska
Opis wg Z.Zakrzewskiego Ulicę Gdańską dawne plany miasta oznaczały jako Podwale. Jej strona południowa powoli się zabudowywała, a po stronie północnej urządzono boisko sportowe.
Opis wg Z.Zaleskiego Podwale stanowi pozostałość dawnej "ulicy Wałowej", stworzonej przez fortyfikacje z XIX wieku. Później wyodrębniono jeszcze przed zburzeniem fortyfikacji ulicę Dolną Wałową i Górną Wałową, po usunięciu fortyfikacji zniesiono resztki ulicy Wałowej, nadając inne nazwy stworzonym nowo odcinkom. Droga prawobrzeżna pozostała ulicą Wałową. Za czasów polskich ulica ta otrzymała 16.06.1919r. nazwę "Podwale" (forma językowo i logicznie słuszniejsza niż "ul.Wałowa")
Opis współczesny w przygotowaniu


Wrzesień 2007 1

Luty 2019 1 1 1

Ulica położona na północ od ronda Śródka, biegnie w kierunku Zawad.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY