Skośna

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Vor dem Berliner Thor
Nazwa do roku 1939 Wjazdowa
Nazwa do roku 1945 Am Berliner Thor
Nazwa do roku 1990 Skośna
Nazwa obecna Skośna
Opis wg Z.Zakrzewskiego Jej ogólny kierunek oraz widoczne jeszcze drzewa, rzędem stojące na jej przedłużeniu zachodnim, wszystko to przypomina, że kiedyś łączyła się z ulicą Świerczewskiego, tworząc z nim jedną trasę komunikacyjną. Tędy wiodła droga z Berlina i Słubic do Poznania, zanim powstała nowa szosa pocztowa, późniejsza ulica Dąbrowskiego, a więc do roku 1828.
Opis wg Z.Zaleskiego Uliczka ta istniała w drugiej połowie XIX wieku i zwana była "Przed Berlińską Bramą". Nazwą "Przed Berlińską Bramą" określano nie tylko późniejszą ulice Skośną, ale także późniejszą Towarową, prowadzącą do cmentarzy. W roku 1901, ponieważ uliczka (dzisiejsza Skośna) wydawała się zbyt mała, przydzielono ją do ulicy Bukowskiej jako Starą Bukowską. Prezydium policji nie zgodziło się jednakże na tę zmianę. Od 29.08.1919r. uliczka ta zwie się "ulicą Skośną". Nazwa charakterystyczna dla uliczki tworzącej z ulicą Wjazdową niezwykle mały kąt.
Opis współczesny w przygotowaniuUlica położona na południe od gmachu Akademii Muzycznej przy ul.Św.Marcina.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY