Marcinkowskiego Aleje


Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Wilhelmsstrasse
Nazwa do roku 1939 Wilhelmowska
Nazwa do roku 1945 Wilhelmsstrasse
Nazwa do roku 1990 Marcinkowskiego Karola
Nazwa obecna Aleje Marcinkowskiego
Opis wg Z.Zakrzewskiego Aleja ta powstała w początkach XIX wieku, wraz z ukształtowaniem się zrębów, jak to wtedy mówiono, nowego miasta na zachód od Starego Rynku (w czasach Księstwa Warszawskiego upamiętniała Napoleona). Pod numerem 3A przepływa z zachodu w kierunku Warty skanalizowana w XIXw. Bogdanka.
Opis wg Z.Zaleskiego W czasach dawnych teren ten należał do osady Św.Marcin. Od Muszej Góry (Plac Wolności) prowadziła tędy droga do kościoła. Część północna tworzyła wespół z wschodnią częścią ulicy Pocztowej dzisiejszej teren przedmieścia Glinki. Od 29.8.1919 zwie się Alejami Marcinkowskiego. Imieniem wielkiego obywatela poznańskiego ochrzczono ważną tę ulicę ze względu na przyległy Bazar, dzieło Marcinkowskiego.
Opis wg M.Mottego Przejdźmy teraz na tak zwaną Wilhelmowską ulicę, którą dawniej długo, nawet jeszcze po trzydziestym roku, Aleą zwano, a która przez wiele lat, gdy odpowiednich do przechodzenia sie dróg na okół miasta nie było, stanowiła główne miejsce przechadzki dla mieszkańców, osobliwie, jak i dzisiaj, w dniach szabasu, dla płci pięknej żydowskiego rodu. Założona za pierwszej pruskiej okupacyi, poza obrębem dawnego miasta, miała zaraz z początku, w środku, ów potrójny ganek wysadzany drzewami, których rzędy wewnętrzne składały się z kasztanów, zewnętrzne zaś z wysokich topoli włoskich, w owym czasie po ogrodach i drogach bardzo rozpowszechnionych, ściągających jednak latem legiony gąsienic, pająków i białych motyli; dla tego je też po roku trzydziestym piątym, w przeciągu kilku lat, wszystkie pościnano. Szereg domów, po obudwóch stronach tej ulicy, bardzo był przerywany, i to przez długi czas. Po stronie poczty, która się mieściła przez wiele lat w jednopiętrowej i niepozornej kamieniczce narożnej, nie było, od Podgórnej aż do Fryderykowskiej ulicy, żadnej przerwy, ale miejsce teraźniejszego hotelu francuzkiego zajmowała kamienica grubego rotmistrza Knuffki, który w niej przyszedł do znacznego majątku jako posthalter, tj. przedsiębiorca koni pocztowych.
Opis współczesny tbd
1 1 1 1 Aleje pod koniec XIX wieku (zdjęcie ze zbiorów WBC)
1 Aleje na początku XX wieku (w tle dowództwo V Korpusu Armijnego, po prawej charakterystyczny stary słup ogłoszeniowy). 1
W roku 1825 utworzono dla administracji podatkami bezpośrednimi nową, odrębną instytucję – Provinzial Steuerdirektion. W roku 1908 nazwa instytucji została zmieniona na Oberzolldirektion. Swoim działaniem instytucja obejmowała obszar prowincji poznańskiej, a zajmowała się nadzorem nad urzędami celnymi w terenie, które pobierały podatki od krajowej produkcji wódki, piwa, wina i tytoniu. Dyrekcja Ceł w roku 1909 i do końca I WŚ miała siedzibę przy Wilhelmstrasse 31 (obecnie Aleje Marcinkowskiego).
Zalepka pocztowa Naczelnej Dyrekcji Ceł
1
Poniższe zdjęcia pochodzą z archiwum "Gazety Wyborczej"
Ulica w latach międzywojennych 1 Ulica w latach osiemdziesiątych XX wieku 1

Maj 2019 1 1 1

Wrzesień 2020 1 1 1 1

Ulica położona w centrum Poznania, na zachód od Starego Rynku, łączy na osi północ-południe ulice Solną i Św.Marcin.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY