Stawna

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Teichstrasse
Nazwa do roku 1939 Stawna
Nazwa do roku 1945 Teichstrasse
Nazwa do roku 1990 Stawna
Nazwa obecna Stawna
Opis wg Z.Zakrzewskiego Ulica upamiętnia swoją nazwą rzeczkę Bogdankę, która tworzyła tu miejscami rozlewiska
Opis wg Z.Zaleskiego Ulica powstała po zburzeniu starych fortyfikacji (1795-1797) i po pożarze w roku 1803. Zwała się zawsze "ul.Stawną" (Teichstrasse). W brzmieniu polskim nazwę ustalono urzędowo 16.06.1919r. "Stawną" nazywa się ulica dlatego, że sięgała do stawu, zajmującego jeszcze w XIX wieku teren obecnego placu Stawnego.
Opis współczesny w przygotowaniu

1 Przy tej ulicy można obejrzeć relikty wspaniałego niegdyś budynku arsenału zbudowanego w stylu Rundbogenstil. Budynek został wzniesiony w XIX wieku, a autorem był prawdopodobnie August Fleischinger. Arsenał był "bomboodporny" - posiadał wzmocniony strop. W 1945 roku większa jego część uległa zniszczeniu, zachował się jedynie fragment jego zachodniego skrzydła. 1 Zdjęcie pochodzi ze strony www.poznanczyk.pl 1 1 1 Budynek bożnicy żydowskiej, zamienionej przez hitlerowców na pływalnię 1 1 Stary szpital żydowski. 1

Ulica leży na północ od Starego Rynku, jest ulicą równoległą do Małych Garbar, leżąc na południe od nich.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY