Głęboka

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Tiefegasse
Nazwa do roku 1939 Głęboka
Nazwa do roku 1945 Tiefegasse
Nazwa do roku 1990 Głęboka
Nazwa obecna Głęboka
Opis wg Z.Zakrzewskiego Od razu powstaje wątpliwość, czy pospolite schody zbiegające w dół oraz niepozorne dróżki przebiegające łączkę, zasługują na miano ulicy. Jedynie lewa strona Głębokiej, tuż przy schodach, była dawniej zabudowana.
Opis wg Z.Zaleskiego Niewykończona i niezabudowana. W czasie przyłączenia Wildy do Poznania była bez nazwy, w kilka lat potem została nazwana Głęboką. Nazwa charakterystyczna. W brzmieniu polskim ustalona 15.11.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu


Ulica położona jest w dzielnicy Wilda. Przebiega na osi wschód-zachód i łączy Ulice Górna i Dolna Wilda.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY