Kantaka Kazimierza

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Bismarckstrasse
Nazwa do roku 1939 Kantaka Kazimierza
Nazwa do roku 1945 Bismarckstrasse
Nazwa do roku 1990 Kantaka Kazimierza
Nazwa obecna Kantaka Kazimierza
Opis wg Z.Zakrzewskiego Ulica w roku 1870 nosiła nazwę "Bismarckstrasse" i była pierwsza ulica oznaczoną nazwiskiem osoby jeszcze żyjącej, czego w owym czasie w zasadzie nie praktykowano. Magistrat był jednak zmuszony przyjąć propozycję nazwy, przedstawioną przez budowniczych ulicy, spółkę niemieckich spekulantów pod nazwą Baubank. Spółka zbudowała tutaj linię jednakowych kamienic, które dotąd się częściowo dochowały. Był to teren dawniejszego ogrodu Laury Czapskiej
Opis wg Z.Zaleskiego Ulicę tę wybudował Baubank tuż po wojnie francusko-niemieckiej i wniósł o nadanie nazwy "ul.Bismarcka". Ponieważ bank zabudował i założył cała ulicę i w stanie gotowym przekazał miastu, akceptowano nazwę. Była to pierwsza ulica, którą Niemcy oznaczyli nazwiskiem osoby żyjącej. Potem czas dłuższy Magistrat, głównie z inicjatywy burmistrza Hersego sprzeciwiał się nazwom podobnym, uległ jednak prądowi po ustąpieniu Hersego. Od dnia 29.08.1919 ulica nosi nazwisko słynnego obrońcy sprawy polskiej przeciwko Bismarckowi, posła Kantaka
Opis współczesny w przygotowaniu

1 1

Maj 2019 1

Ulica położona jest w centrum miasta, Łączy ulice św.Marcin i 27 grudnia przebiegając na osi północ-południe.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY