Działowa

Nazwa ¶redniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Kanonenplatz (Paradeplatz)
Nazwa do roku 1939 Plac Działowy
Nazwa do roku 1945 Kannonenstrasse
Nazwa do roku 1990 Działowa
Nazwa obecna Działowa
Opis wg Z.Zakrzewskiego Wytyczony w 1844 roku, służył do musztry i ćwiczeń artylerii. Przekształcenie placu w ulice miało miejsce w roku 1889, wraz ze zbudowamienm nieistniejącego już dzisiaj gmachu Dowództwa Korpusu na wprost północnego wylotu Alei Marcinkowskiego.
Opis wg Z.Zaleskiego Plac ten stanowił w starszych wiekach ogród klasztoru Karmelitów. W roku 1801 usunięto klasztor, a majątek oddano wojsku. Ogród zamieniono w czasie Prus Południowych na "plac paradowy". Później odbywały się na nim ćwiczenia artylerii, nazwany przeto został "placem Działowym". Plac Działowy jako plac nie jest uregulowany, a raczej zajęty ponownie pod ogród i małe boisko wojskowe. Do użytku publicznego pozostaje tylko ulica stanowiąca wschodnią część placu (założona w roku 1844) i ta ulica nosi nazwę "plac Działowy". W brzmieniu polskim nazwa ustalona urzędowo 29.08.1919r.
Opis wg M.Mottego Otóż koniec Wilhelmowskiej ulicy i Sapieżyńskiego rynku doprowadził nas, jak widzisz, do Działowego placu, któremu teraz wystawienie nowej komendantury całkiem inny nada pozór. Dawniej, przed rokiem trzydziestym, przypominam sobie tu niejasno, w dolnej jego części, prawie w środku, jakiś budynek dość duży, do szopy podobny; co to jednak było, powiedzieć już nie umiem. Po lewym boku jego ciągnące się ogrody i przestworza należały do magazynów wojskowych, prawy zaś bok jeszcze długo po czterdziestym roku zajmowały, zamiast teraźniejszych wielkich kamienic, chaty, domeczki i mury.
Opis współczesny w przygotowaniu

1

Luty 2019 1

Ulica położona jest na południowych stokach wzgórza św.Wojciecha.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY