Ratajskiego Cyryla plac


Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Königsplatz
Nazwa do roku 1939 Plac Nowomiejski, Rynek Królewski, Plac Królewski
Nazwa do roku 1945 Königsplatz
Nazwa do roku 1990 Plac Młodej Gwardii
Nazwa obecna Ratajskiego Cyryla plac
Opis wg Z.Zakrzewskiego Za Stanisława Augusta w obrębie wsi Pęcław, zwanej też Kundorfem, mieścił się w rejonie tego placu pierwszy ogród publiczny. Po roku 1800 Niemcy wytyczyli Neustädischer Markt, mający spełniać rolę centrum nowego miasta, rozbudowującego się wówczas poza murami obronnymi w kierunku zachodnim. Miejsce na uformowanie placu mało fortunne; jest to teren silnie opadający w kierunku północnym w strone rzeczki Bogdanki, płynącej wtedy otwartym korytem. W roku 1885 teren ten przemianowano na plac Królewski, przystępując równocześnie do jego obudowy ze wszystkich stron wysokimi kamienicami. Władze polskie, nawiązując do genezy placu, nazwały go Nowomiejskim. W 1934 roku wyprostowano linię tramwajową, która przebiegała przedtem dookoła placu trasą okrężną.
Opis wg Z.Zaleskiego Powstał w pierwszej połowie wieku XIX jako plac centralny nowego miasta, to znaczy miasta utworzonego poza średniowiecznymi murami "starego miasta", w myśl planu rozbudowy, opracowanego po wielkim zniszczeniu miasta przez pożar w 1803r. Nosił pierwotnie nazwę "Rynku Nowomiejskiego" (Neustädischer Markt). Wcześniej, bo już w roku 1866 żądało prezydium policji zmiany nazwy na "Plac Królewski" (ul.Cieszkowskiego zwała się już Królewską). Magistrat zgodził się na zmianę tą dopiero w 1885r., gdy po przebudowie placu nie można go już było nazywać rynkiem. Za czasów polskich wrócono w zasadzie do starej nazwy, wprowadzając 29.08.1919r. "plac Nowomiejski". Jest to jedyna nazwa przypominająca dzisiaj, że miasto poza starymi murami zwało się nowym miastem. Nazwa przeto jest słuszna.
Opis wg M.Mottego Weszliśmy więc już na Plac Królewski, Panie Ludwiku; całkiem inaczej on obecnie wygląda niż dawnemi czasy, kiedy tu chłopcy całemi dniami bawili się w ekstrę albo palanta, gry prawie już nieznane ich teraźniejszym następcom. Przed trzydziestym rokiem, a jeszcze dość długo później, było to puste miejsce, brzegami tu i ówdzie trochę brukowane, w środku porosłe zielskiem i trawą, poprzerzynaną ścieszkami w rozmaitych kierunkach; gdzie niegdzie znalazł sie krzaczek, topól lub akacya. Naokół stały po większej części płoty sąsiednich podwórz i ogrodów.
Opis współczesny w przygotowaniu

1 1 1 1

Luty 2019 1

Plac położony w centrum miasta, na północny zachód od placu Wolności.


View Larger Map

SPIS RZECZY