Zielona

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Grünestrasse
Nazwa do roku 1939 Zielona
Nazwa do roku 1945 Mackensen Allee
Nazwa do roku 1990 Zielona
Nazwa obecna Zielona
Opis wg Z.Zakrzewskiego Nazwa pochodzi prawdopodobnie od Zielonych Ogródków, które wypełniały kiedyś część południową tej ulicy. Powstały w końcu dziewiętnastego stulecia. Wojna zabrała poważną cześć zabudowy tej ulicy, odsłoniła urocze, południowe ściany Fary i byłego Kolegium Jezuickiego.
Opis wg Z.Zaleskiego Leży na terenie dawnego przedmieścia Piaski. Powstała w wieku XIX. Nazwę swą nosiła zawsze. Nazwę polską ustalono urzędowo 16.06.1919r. Ulica została tak nazwana od pierwszego ogródka publicznego stworzonego wewnątrz miasta Poznania (Zielonych Ogródków).
Opis współczesny Krótka uliczka, której krajobraz urozmaica obecnie kawiarnia urządzona w starym wagonie tramwajowym. Pamiętam, że w czasach, kiedy uczęszczałem do III LO, na klinie między Zieloną i Podgórną funkcjonowała toaleta publiczna.


Styczeń 2010 1

Październik 2016 1

Ulica położona w centrum, na południe od Parku Chopina, stanowi północną granicę Zielonych Ogródków im. Zbigniewa Zakrzewskiego.

SPIS RZECZY