Topolowa

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Tambourstrasse
Nazwa do roku 1939 Topolowa
Nazwa do roku 1945 Tambourstrasse
Nazwa do roku 1990 Topolowa
Nazwa obecna Topolowa
Opis wg Z.Zakrzewskiego Była to dawniej droga forteczna. Całą przestrzeń obecnego parku zajmował za mych młodych lat cmentarz ewangelicki parafii Św.Pawła, odgrodzony od Topolowej niskim, drewnianym płotem. Polska nazwa jest trafna, ulica bowiem jest rzeczywiście obsadzona tymi drzewami.
Opis wg Z.Zaleskiego Dawna droga forteczna. Otrzymała nazwę w roku 1912 (Tambourstrasse). Od 29.08.1919r. zwie się "ul.Topolową". Nazwę swą zawdzięcza ulica topolom, które ją zdobią.
Opis współczesny w przygotowaniu1

Listopad 2007 1

Ulica położona na terenach pofortecznych, odwzorowuje zarys części wałów fortu Grolman twierdzy poligonalnej. Wybiega od Wierzbięcic w kierunku wschodnim, następnie skręca na południe i kończy bieg na ulicy Niedziałkowskiego.

SPIS RZECZY