Umińskiego Jana

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Steinstrasse
Nazwa do roku 1939 Jana Nepomucena Umińskiego
Nazwa do roku 1945 Freiherr von Steinstrasse
Nazwa do roku 1990 Umińskiego Jana
Nazwa obecna Umińskiego Jana
Opis wg Z.Zakrzewskiego Stare domy zasiedlili rzemieślnicy i robotnicy, mieszkali tu też urzędnicy. Wiele pozostało tu pustych placów.
Opis wg Z.Zaleskiego Przejęta w roku 1900 z gminą wildecką. Zwała się "Steinstrasse". Od 12.04.1920r. nosi nazwę "ul.Generała Umińskiego".
Opis współczesny w przygotowaniu


1

Ulica położona w dzielnicy Wilda, wybiega w kierunku południowym (z lekkim odchyleniem na zachód) od ulicy Sikorskiego by skończyć bieg na ulicy Roboczej

SPIS RZECZY