Julius von Minutoli

W poniższym tekście wykorzystano materiał ze strony www.bracz.edu.pl
Urzędnik i dyplomata pruski, rysownik, kolekcjoner, podróżnik. Urodził się 30 sierpnia 1804 roku w Berlinie jako syn pruskiego generała służącego na dworze królewskim. Studiował prawo i nauki polityczne na uniwersytetach w Berlinie i Heidelbergu. W 1832 roku został przeniesiony do Poznania, gdzie naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego Eduard Flottwell zaproponował mu objęcie stanowiska radcy regencji. W 1839 roku mianowany został dyrektorem policji w Poznaniu, funkcję tę pełnił do 1847 roku, z krótką przerwą w roku 1842, gdy pracował w ministerium spraw wewnętrznych w Berlinie. Podczas pobytu w Poznaniu Minutoli trwale zasłużył się jako artysta-rysownik.W 1834 roku udzielał wskazówek malarzom zdobiącym Salę Sadową w Ratuszu poznańskim. Wykonał z dużym talentem około 100 rysunków z natury piórkiem i tuszem przedstawiających widoki miasta i jego zabytki. Do najbardziej znanych należą przedstawienia architektury zabytkowej (Ratusz, Ostrów Tumski, kościół i kolegium pojezuickie), jak i nowe wybitniejsze realizacje architektoniczne i urbanistyczne (np. plac Wilhelmowski, Biblioteka Raczyńskich). Zyskały one sporą popularność, ukazując się w postaci barwnych litograficznych odbitek wykonanych w renomowanym zakładzie Louisa Sachsego w Berlinie. Pełniąc urząd dyrektora policji w Poznaniu Minutoli wykrył w latach 1845-1846 polską akcję spiskową i przeprowadził liczne aresztowania, zapobiegając wybuchowi powstania. Przebieg tych wydarzeń zilustrował kilkoma dokumentalnymi rysunkami opartymi na bezpośredniej obserwacji. Niezależnie od tego Minutoli darzył znanych sobie Polaków sympatią, nauczył się mówić i pisać po polsku, przez kilka lat był członkiem rady miejskiej Poznania. Zdjęcia pochodzą ze stron wikimedia.commons oraz wieczorkiewicz.org

Widok Poznania z prawego brzegu Warty 1

Widok Poznania z ogrodu przy ul.Wilhelmowskiej 5 (Aleje Marcinkowskiego) 1

1

Widok ze wzgórza św. Wojciecha. W oddali widoczna (od lewej) Katedra, kościół dominikanów, kościół bernardyński i Ratusz. 1

Mała Śluza 1

Pałac Górków 1

1

Plac Wielkopolski (Sapieżyński) 1

1

Fara i Kolegium Jezuickie 1

1

Aleje Marcinkowskiego i Biblioteka Raczyńskich 1

Szeląg - widoczna Wielka Śluza i fort Roon 1

Katedra od zachodu i północnego zachodu 1

1

Zakład głochoniemych na Śródce (z lewej semainarium nauczycielskie i kościół Reformatorów 1

Ratusz 1

1

Klasztor i kościół Dominikanów 1

Dziedziniec klasztoru Dominikanów 1

Kościół i kolegium Jezuitów 1


SPIS RZECZY