Maczka Stanisława

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Chaussee v.Urbanowo (Urbanowerstrasse)
Nazwa do roku 1939 Urbanowska
Nazwa do roku 1945 Friedrich von Plauenstrasse
Nazwa do roku 1990 Urbanowska
Nazwa obecna Maczka Stanisława gen. Urbanowska Księcia Mieszka I
Opis wg Z.Zakrzewskiego W zeszłym stuleciu szosa wojskowa, zwana po roku 1918 Drogą Urbanowską. Zdaniem niemieckiego historyka Rodgero Prümersa znajdowało się tutaj dawniej osiedle niejakiego Urbana. Jeszcze do roku 1939 panował tutaj kojący nastrój wiejski. Wyprowadzenie z Urbanowskiej w kierunku północno-wschodnim ulicy Słowiańskiej i nowa zabudowa tej okolicy całkowicie zmieniły jej krajobraz.
Opis wg Z.Zaleskiego Pierwotnie nazywala się ulica ta w gminie winiarskiej "Nad Wierzbakiem", po niemiecku przezywana "Weidentalstrasse"(od młyna polożonego przy Wierzbaku i obecnej drodze Urbanowskiej). Gdy w 1908 roku miasto otrzymało część ulicy, należała droga ta do Poznania, do Winiar i do Sołacza. W roku 1909 zaliczono tymczasem ścieżkę wzdłuż Wierzbaka do ulicy "Nad Wierzbakiem". W roku 1910 przezwano szosę wojskową, dotychczas zwaną "Nad Wierzbakiem", "ulicą Urbanowską", a nazwę "Weidental" nadano przedłużeniu ulicy Kościelnej wzdłuż rzeczki. Nazwę polska ogłoszono 16.06.1919r. W czasach Prus Południowych pobudował się przy drodze tej podobno registrator Urban i stworzył osiedle Urbanowem później zwane. Tak wytłumaczył Rodgero Prümers powstanie osady.
Opis współczesny w przygotowaniu
1

Ulica położona w południowej części dzielnicy Winiary, łączy ulice Urbanowską i Piątkowską.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY