Wiosny Ludów Plac

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Petriplatz (Petrikirchplatz)
Nazwa do roku 1939 Plac Piotra, Plac Świętokrzyski
Nazwa do roku 1945 Petriplatz
Nazwa do roku 1990 Plac Wiosny Ludów
Nazwa obecna Plac Wiosny Ludów
Opis wg Z.Zakrzewskiego W czasie ostatniej wojny zburzeniu uległa duża ilość kamienic, co spowodowało zmianę charakteru placu na otwarty. Po roku 1918 nazywano go Świętokrzyskim, ku pamięci istnienia w dawnych wiekach przy początkowym odcinku Półwiejskiej niewielkiego kościółka św. Krzyża. Na rogu Szymańskiego i Krysiewicza mieścił się Hotel Wiedeński, w którym w 1831r. zmarł na cholerę feldmarszałek August Wilhelm Gneisenau.
Opis wg Z.Zaleskiego Na bramie wrocławskiej stał w średniowieczu krzyż cudowny, który wedle legendy w roku 1522 wybawił niewinnie skazanego tuż przed egzekucją od śmierci. Krzyż ten w roku 1652 przeniesiono do Katedry. Przed starą bramą wrocławską stał szpital dla trędowatych z kaplicą św.Krzyża i kilka domów. Teren ten określano ogólnie "przed bramą wrocławską". W wieku XIX wybudowano kościół kalwiński św.Piotra (1838r.) i plac powstały otrzymał nazwę niemiecką, pierwotnie "Petrikirchplatz", później "Petriplatz" - plac Piotra. W czasach polskich sięgnięto do starej tradycji. Od 29.08.1919r. zwie się "pl. Św.Krzyskim".
Opis wg M.Mottego Pójdźmy teraz dalej na ów ryneczek, który dawniej nie miał osobnej nazwy, a który teraz Placem Piotra się mianuje od owego kościoła ewangelickiego i przy tem kalwińskiego, czyli reformowanego, bo, ile słyszałem, odbywają się tam nabożeństwa wedle obydwóch obrządków. Za moich młodych lat dolna jego część była początkiem Półwiejskiej, górna zaś Ogrodowej ulicy, którą później Piotrową przezwano. Patrząc na ów kościół nie powiesz zapewne, że się pięknością architektury odznacza i nie obwinisz o to pana Antoniego Krzyżanowskiego, który tu nad nim pracował jako mistrz mularski, bo plany do tego budynku przyszły z Berlina, zkąd nam przecież wszystko dobre i piękne przychodzi. Jest to dla mnie budynek świeżej jeszcze daty; byłem już dawno na uniwersytecie, gdy go trzydziestego ósmego roku zaczęto, skończono go zaś i otworzono czterdziestego pierwszego roku; przedtem na jego miejscu stało kilka lichych domków z ogródkami. W ogóle plac ten wyglądał wtenczas bardzo patryarchalnie; z większych murowanych kamienic stały tylko dwie: jedna dość długa na rogu św.Marcińskiej, prócz niej, znacznie mniejsza na rogu Strzeleckiej i teraźniejszej Półwiejskiej, naprzeciwko kościoła Piotra. Ta ostatnia jest najstarszym ze wszystkich budynków, które tu widzisz. Postawiono ją za pierwszych pruskich czasów, gdy Strzelecką ulicę stworzono, a jaką była od samego początku, taką jest i dzisiaj; postęp nie wywarł na nią żadnego wpływu.
Opis współczesny w przygotowaniu

Plac Wiosny Ludów przed rokiem 1898 (pocztówki ze zbiorów własnych). Główną "ozdobę" placu stanowił wtedy kościół protestancki pw. św.Piotra, zwany złośliwie "księżymi portkami" ze względu na swój specyficzny wygląd. 1 1

Plac podczas II Wojny Światowej (ze zbiorów własnych) 1

Ruiny fundamentów kościoła św.Piotra - czerwiec 2007 1 1 1 Teraz (styczeń 2016) zamiast kościoła mamy taki oto wynalazek: 1

Plac leży na południe od Starego Rynku i średniowiecznej Bramy Wrocławskiej, pomiędzy ulicami Święty Marcin, Szymańskiego i Wysoką.

SPIS RZECZY