h Berdychowo

Berdychowo

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Berdichoweerdamm (Berdychowerdamm)
Nazwa do roku 1939 Berdychowska (Tama Berdychowska)
Nazwa do roku 1945 Warthedamm
Nazwa do roku 1990 Majakowskiego Włodzimierza
Nazwa obecna Berdychowo, Majakowskiego Włodzimierza
Opis wg Z.Zakrzewskiego Obecna ulica Majakowskiego obejmuje dwie, przed wojną oddzielne, ulice, Tamę Berdychowską oraz ulicę Maltańską, a ponadto, oznaczoną dopiero po wojnie, ulicę Mycielskich, byłą szosę kobylepolską. Tama Berdychowska prowadziła do maleńkiej osady Berdychowo, składającej się z kilku zaledwie domów i karczmy, zwanej gospodą dziadowską. W roku 1896 włączono tę osadę do Poznania.
Opis wg Z.Zaleskiego Nazwa pochodzi od dawnej maleńkiej osady złożonej z karczmy (w XIX wieku słynnej gospody dziadowskiej) i kilku domów. Berdychowo zostało w roku 1896 włączone do miasta. Nazwa zawsze używana, uznana także w roku 1919 przez korporacje miejskie jako obowiązująca.
Teren wcielony do miasta w roku 1896. Tama ochronna i ulica łącząca miasto z Berdychowem zwała się już przedtem "Tamą Berdychowską". Zbudowana łącznie z pracami fortyfikacyjnymi XIX wieku. Nazwa w brzmieniu polskim ustalona urzędowo 16.06.1919r.
Opis współczesny tbd

Ulica leży w dzielnicy Łacina, na osi zachód-wschód. Łączy most Rocha na Warcie z terenami wokół jeziora maltańskiego.


View Radzia mapka in a larger map

SPIS RZECZY