Majakowskiego Władysława

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Berdichoweerdamm (Berdychowerdamm)
Nazwa do roku 1939 Berdychowska (Tama Berdychowska)
Nazwa do roku 1945 Warthedamm
Nazwa do roku 1990 Majakowskiego Włodzimierza
Nazwa obecna Berdychowo, Arcybiskupa Walentego Dymka, Majakowskiego Włodzimierza
Opis wg Z.Zakrzewskiego Obecna ulica Majakowskiego obejmuje dwie, przed wojną oddzielne ulice, Tamę Berdychowską oraz ulicę Maltańską, a ponadto, oznaczoną dopiero po wojnie, ulicę Mycielskich, byłą szosę kobylepolską. Tama Berdychowska prowadziła do maleńkiej osady Berdychowo, składającej się z kilku zaledwie domów i karczmy, zwanej gospodą dziadowską. W roku 1896 włączono tę osadę do Poznania.
Opis wg Z.Zaleskiego Nazwa pochodzi od dawnej maleńkiej osady złożonej z karczmy (w XIX wieku słynnej gospody dziadowskiej) i kilku domów. Berdychowo zostało w roku 1896 włączone do miasta. Nazwa zawsze używana, uznana także w roku 1919 przez korporacje miejskie jako obowiązująca.
Opis współczesny w przygotowaniu
1 1 1

Ulica leży na terenach Kobylegopola i Antoninka. Jest przedłużeniem w kierunku wschodnim ulicy Arcybiskupa Walentego Dymka. Przed ulicą Warszawską skręca na północ i zmienia nazwę na "Za Cybiną".


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY