Poznańska

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Posenerstrasse
Nazwa do roku 1939 Poznańska
Nazwa do roku 1945 Lenbachstrasse
Nazwa do roku 1990 Poznańska
Nazwa obecna Poznańska
Opis wg Z.Zakrzewskiego Rzadki to przypadek zbieżności nazwy ulicy i miasta. Zanim zbudowanon most Teatralny, a Jeżyce były jescze wsią i znajdowały się poza obrębem Poznania, tędy biegła droga do miasta. W zachodnim swym fragmencie ulica zachowała nieco kręty kształt, ślad dawnej, nieregularnej zabudowy wiejskiej.
Opis wg Z.Zaleskiego Przejęta w roku 1900 wraz z gminą jeżycką, rozumiała się na Jeżycach jako prowadząca ku Poznaniowi, zanim zbudowano Most Teatralny. Przed uregulowaniem dawnych terenów fortecznych sięgała poza tor kolejowy w stronę wschodnią. Mimo włączenia Jeżyc do Poznania, nazwy ulicy wysoce zaludnionej utrzymała się. Próbowano za czasów polskich nazwę tę zmienić, ale i wtenczas utrzymała się, ustalona urzędowo w brzmieniu polskim 15.11.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu

1 1 1

Marzec 2019 1 1

Ulica położona w dzielnicy Jeżyce, łączy na osi wschód zachód ulice Roosevelta i Kościelną.


View Larger Map

SPIS RZECZY