Twierdza poligonalna


W 1817 roku generał Karl von Grolman, szef pruskiego Sztabu Generalnego, sporządził pierwsze szkice planów twierdzy w Poznaniu. Prusacy dobrze zdawali sobie sprawę ze strategicznego położenia miasta na drodze z Moskwy i Warszawy do Berlina. Dokładne projekty twierdzy zostały opracowane w roku 1828 przez majora Johana von Brese, zaś pracami budowlanymi kierował kapitan Moritz von Prittwitz. Budowę twierdzy zakończono w roku 1869. Praktycznie rzecz biorąc już w momencie zakończenia budowy twierdza była przestarzała z punktu widzenia techniki wojskowej, na co głównie miał wpływ szybki rozwój broni artyleryjskiej. Po zbudowaniu w latach siedemdziesiątych twierdzy fortowej twierdza poligonalna stała się zbędna i na początku XX wieku doszło do jej rozbiórki. Do dnia dzisiejszego zachowały się jej nieliczne fragmenty.

Plan miasta i twierdzy z roku 1871 1 1 - Fort Winiary, 2 - Fort Roon, 3 - Fort Steinaecker, 4 - Fort Prittwitz-Gaffron, 5 - Cytadela Tumska, 6 - Fort Radziwill, 7 - Luneta Aster, 8 - Fort Rauch, 9 - Bastion Roeder, 10 - Bastion Brunneck, 11 - Bastion Grolman, 12 - Bastion Colomb, 13 - Bastion Tietzen, 14 - Bastion Waldersee, 15 - Fort Hake,

SPIS RZECZY