Ostrów Tumski

Nazwa średniowieczna Summum Posnaniense
Nazwa do roku 1918 Am Dom
Nazwa do roku 1939 Ostrów Tumski
Nazwa do roku 1945 Am Dom
Nazwa do roku 1990 Mieszka I
Nazwa obecna Ostrów Tumski
Opis wg Z.Zakrzewskiego Centralna arteria Ostrowa Tumskiego, przemianowana po wojnie na ulicę Mieszka I. Nazwy te upamiętniają najstarsza część Poznania, dawny gród wczesnopiastowski, w którym książe Mieszko I miał swoją siedzibę i skąd rządził całym krajem.
Opis wg Z.Zaleskiego Razem z Ostrówkiem najstarsza pewnie część Poznania. Ostrów Tumski (Summum Posnaniense) nie miał dawniej własnej organizacji, stanowiąc całkowicie własność kościelną. "Ostrowem" zwano natomiast odrębne miasto w miejscu dzisiejszego Ostrówka. Być może, że liczono jednakże Ostrów i Ostrów Tumski jako jedną całość, jurysdykcja świecka nie obejmowała jednakże Ostrowa Tumskiego. Nazwę "Ostrów Tumski" wprowadzono urzędowo 29.08.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu


Pocztówki ze zbiorów własnych 1 1 1 1 Ryciny pochodzą z periodyku "Przyjaciel Ludu" z pierwszej połowy XIX wieku(ze zbiorów WBC) 1 1 1 Wrzesień 2007 - dawny most Rocha czeka na skok przez most Mieszka I aby zostać mostem Jordana 1 1 1 1 1 1 1 1
Śluza Katedralna podczas bodowy CHICHOTU - maj 2012 1 Stan na listopad 2017 1 Czerwiec 2019 1 1 1 1

Ulica obiegająca Katedrę na Ostrowie Tumskim, odchodząca na wschód od ulicy Panny Marii.


View Larger Map

SPIS RZECZY