Piastowska

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Flussstrasse
Nazwa do roku 1939 Piastowska, Nadrzeczna, Bocianka
Nazwa do roku 1945 Skagerrak Allee
Nazwa do roku 1990 Piastowska
Nazwa obecna Piastowska
Opis wg Z.Zakrzewskiego Dawniej zwała się Nadrzeczną lub Bocianką; tym ostatnim określeniem upamiętniła ona nazwę odnogi Warty, której zachowane fragmenty zauważamy przy Piastowskiej na jej dalszym, południowym odcinku. Południowy odcinek Piastowskiej, między ulicą Bema a nasypem kolejowym, należał dawnymi czasy do Drogi Dębińskiej.
Opis wg Z.Zaleskiego Zwana dawniej "ul.Rzeczną" (Flusstrasse), od 28.09.1919 "ul.Nadrzeczną". Nazwę tę uchylono z powodu podobieństwa w brzmieniu do "Nadbrzeżnej", nadając nazwę "Bocianka", popularną od dawna dla tej części wybrzeża Warty (od 13.06.1922r.). Nazwa wywodzi się od strumyka tegoż imienia płynącego przez łąki Dębińskie.
Opis współczesny w przygotowaniuUlica zaczyna swój bieg na Dębinie, odchodząc w kierunku północno-wschodnim od ulicy Dolna Wilda. Biegnie równolegle do Dolnej Wildy na północ i kończy się ślepo w okolicach mostu Królowej Jadwigi.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY