e

Nowowiejskiego Feliksa

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Kohleistrasse, (Lindenstrasse), [Naumannstrasse], |Waldowstrasse|
Nazwa do roku 1939 Kręta (Rzeczypospolitej, Lipowa), [Naumanna, Inżynierska, Nowowiejskiego], |Starocińska|
Nazwa do roku 1945 Kohleistrasse, [Naumannstrasse]
Nazwa do roku 1990 Nowowiejskiego Feliksa
Nazwa obecna Nowowiejskiego Feliksa
Opis wg Z.Zakrzewskiego Kręta, dawniej Kohleistrasse, upamiętniająca burmistrza Poznania, bierze swój początek od ulicy 23 lutego i rzeczywiście gwałtownie skręca w lewo, po czym prostuje się i kończy na Stalingradzkiej.
(Odcinek byłej ulicy Rzeczypospolitej, a jeszcze dawniej Lipowej, przecinający teren dawnego (do roku 1804) cmentarza żydowskiego, otrzymał tę nazwę dlatego, że w ogóle starano się nadawać ulicom w centrum nazwy historyczne i ustrojowe.)
[Przed z górą stu laty powstała ulica Inżynierska, za czasów pruskich Naumanna; początkowo łączyła się bezporednio z Młyńską odcinkiem ulicy Nowowiejskiego, dawniej Krętej. Nadburmistrz Poznania, Eugen Naumann, liberał, odnosił się do Polaków przychylnie. Dopiero po roku 1890 zaczęły po obu stronach wyrastać wysokie, okazałe kamienice czynszowe.]
|Władze polskie nadały w roku 1919 dawnej Waldowstrasse, łączącej linię wałów z drogą sołacką nazwę Starościńskiej, a to z tej przyczyny, że biegnie obok gmachu byłego starostwa powiatu poznańskiego.|
Opis wg Z.Zaleskiego Część ulicy tej, założona w roku 1889, otrzymała wówczas nazwę ulicy "Naumanna", która sięgała od ul.Cieszkowskiego do ul.Młyńskiej, tworząc niemal prosty kąt. W zasadzie uchwalono już w roku 1903 wyodrębnienie ulicy równoległej do obecnej ul.Cieszkowskiego, przeprowadzono to jednakże dopiero w roku 1909, obejmując całą przedłużoną już wówczas ulicę, od ul.Pocztowej do Wałów Leszczyńskiego, nazwą "ul.Kohleisa". Od 29.08.1919r. zwie się "ul.Krętą". Nazwa charakterystyczna.
(Zbudowana na terenie dawnego cmentarza żydowskiego po roku 1804. Za czasów niemieckich nosiła nazwę "ul.Lipowej". Od 29.08.1919r. zwie się "ul.Rzeczypospolitej". Nazwa należy do systemu określeń o brzmieniu najdostojniejszym, zastosowanego w centrum Nowego Miasta.)
[Założona w roku 1889 i nazwana na cześć dawniejszego nadburmistrza Poznania. Była to pierwsza nazwa ulicy w Poznaniu według nazwiska osobowego nadana z inicjatywy Magistratu (z inicjatywy prywatnej powstała wczeniej ulica Bismarcka). W roku 1907 oddała część na rzecz ulicy Krętej (obecnie Nowowiejskiego). Polska nazwa obowiązuje od 16.06.1919r.]
|Powstała po regulacji fortecy, choć droga w tym miejscu istniała już na początku XIX wieku. Otrzymała własną nazwę w roku 1911 "ul.Waldowa". Od 05.01.1920r. zwie się ul.Starocińską (od przyległego gmachu starostwa poznańskiego)|
Opis wg M.Mottego (...) Otóż żydowski cmentarz. Ja go in flore już nie widziałem, przeniesiono go bowiem gdzieindziej jeszcze przed moim urodzeniem, ale pamiętam dobrze, z czasów gdy byłem dzieciakiem, a nawet sekstanerem, puste pole zajmujące całą tę połać od Lipowej ulicy w górę poza Teatralną, a na prawo daleko, aż za Plac królewski; na tem polu leżały tu i ówdzie wielkie, płaskie kamienie, mchem porosłe, z hebrejskimi napisami, jako pamiątki po zmarłych za polskich czasów potomkach Abrahama. W dni pogodne pełno się koło nich uwijało chłopców w piłkę grających.
Opis współczesny W 1897r. Ul.Naumanna odwzorowywała obecną ul.Działyńskich oraz fragment dzisiejszej Nowowiejskiego pomiędzy ul.Działyńskich i ul.Młyńską. Obecnie Nowowiejskiego ciągnie się od Al.Niepodległości (brak połączenia) aż do Placu Wolności. Na odcinku między obecnym Placem Wolności i obecną ul.23 Lutego istniała między wojnami ulica Rzeczypospolitej.

1

Styczeń 2013 1 1 1 1 1

Steple cegielniane na budynku Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 1 1 1

Luty 2019 1

Wrzesień 2020 1

Ulica położona w centrum miasta. Wybiega z Placu Wolności w kierunku północnym by skończyć się ślepo na wysokości Alei Niepodległości.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY