Sieroca


Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Waisenstrasse
Nazwa do roku 1939 Sieroca
Nazwa do roku 1945 Waisenstrasse
Nazwa do roku 1990 Sieroca
Nazwa obecna Sieroca
Opis wg Z.Zakrzewskiego Nazwa wywodzi się stąd, że znajdował się tam miejski sierociniec, urządzony w roku 1832 w poklasztornym budynku franciszkanów.
Opis wg Z.Zaleskiego Uliczka w miejscu tym istniała już w wiekach dawniejszych, nie miała wszakże nazwy i brak o niej w ogóle wiadomości. W roku 1832 otrzymało miasto klasztor pofranciszkański na cele opieki nad ubogimi i sierotami. Dawny sierociniec był przyczyną nazwy ulicy. W brzmieniu polskim nazwę ustalono urzędowo 16.06.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu

1 1

Ulica położona w centrum miasta, na zachód od Starego Rynku. Łączy na osi północ południe ulice Franciszkańską i Kozią.


View Larger Map

SPIS RZECZY