Wierzbięcice

Nazwa ¶redniowieczna Wierzbięcice
Nazwa do roku 1918 Bitterstrasse
Nazwa do roku 1939 Wierzbięcice
Nazwa do roku 1945 Langemarckstrasse
Nazwa do roku 1990 Gwardii Ludowej
Nazwa obecna Wierzbięcice
Opis wg Z.Zakrzewskiego Biegnie ona obszarem dawnej podmiejskiej wsi Wierzbięcice lub Wierzbice. Wieś ta mieściła się w obrębie znacznie rozleglejszej osiedla pod nazwą Wilda.
Opis wg Z.Zaleskiego Przejęta w roku 1900 z gminą wildecką. Stanowiąc przedłużenie ul.Rycerskiej zwała się 1900-1906 "ul.Nową Rycerską". W roku 1906 nazwana została "ul.Bittera" (Bitterstrasse", co przetłumaczono popularnie na "ul.Gorzką"). Od 12.04.1920r. nosi nazwę "Wierzbięcice". Tak nazywała się wieś, którą już w roku 1253 otrzymało miasto Poznań na własność od książąt - fundatorów. Z biegiem czasu od rodu mieszczańskiego Wildów nazwano wieś tę Wildą. Utrwalenie starej nazwy miejscowości w określeniu ulicy jest ze wszech miar słuszne.
Opis współczesny tbd
1 1

Pan Łukasz Wierzbicki, znany poznaniakom biografista i autor książek dla dzieci, przesłał mi skany pocztówek, wysłanych w latach dwudziestych XX wieku do słynnego poznańskiego podróżnika Kazimierza Nowaka. Ciekawostką, jak zauważył Pan Łukasz, jest adresowanie pocztówek na ulicę Gorzką, która oficjalnie nazywała sie już wtedy ulicą Wierzbięcice. Znamy przypadki przyjmowania przez Polaków niemieckich nazw. Ulica Bosa, której nazwa jest obecnie obowiązująca pochodzi od niemieckiej nazwy "Bossestrasse". Zaś ulica Wielka była oficjalnie ulicą "Butelską" - od niemieckiego "Buttelstrasse". Temat bardzo ciekawy i rzekłbym, rozwojowy - jakie jeszcze inne ulice funkcjonowały w nieoficjalnym obiegu jako przekształcenie nazw niemieckich.

1

Ulica zlokalizowana w dzielnicy Wilda. Wybiega w kierunku południowym od skrzyżowania przy pomniku Powstańców Wielkopolskich, by skończyć bieg na ulicy Krzyżowej.

SPIS RZECZY