Szkolna

Nazwa średniowieczna Psia, Wrocławska Psia
Nazwa do roku 1918 Schulstrasse
Nazwa do roku 1939 Szkolna
Nazwa do roku 1945 Schulstrasse
Nazwa do roku 1990 Szkolna
Nazwa obecna Szkolna
Opis wg Z.Zakrzewskiego Nazwa wywodzi się od istniejącej po 1824 roku szkole przygotowawczej, powstałej w części zabudowań skasowanego klasztoru Karmelitanek Bosych (obecnie Szpital Miejski). Dawniej zwana Psią, przed czterema wiekami powstała przy niej mennica królewska.
Opis wg Z.Zaleskiego Ulica ta istniała już w średniowieczu, zamknięta od południa. Nazywała się "ul.Psią", sporadycznie "Wrocławską Psią", i nazwę tę zachowała aż do wieku XIX. Niekiedy zwano ją przedtem ulicą Panieńską. Panieńska zwała sie ze względu na klasztor i kościół Karmelitanek bosych, w roku 1667 fundowany. Za rządów pruskich zabrano klasztor na rzecz funduszu sekularyzacyjnego. W roku 1825 umieszczono w nim niższe klasy gimnazjum poznańskiego. Stąd nazwa "ulicy Szkolnej". W roku 1856 budynek zajęło miasto na szpital. Przy budowie nowego szpitala zburzono w roku 1880 kościółek klasztorny. Nazwę w brzmieniu polskim ustalono oficjalnie 16.06.1919r.
Opis wg M.Mottego Teraźniejsza Szkolna ulica, łącząc się z Nową u Rynku, dawnemi czasy zwała się Psią ulicą, która to zoologiczna nazwa mocno gniewała jej mieszkańców. Owa część świata, bardzo zaniedbana i samotna, odznaczała sie jednym wielkim budynkiem, t.j. klasztorem i kościołem Teresek, smutnym i niepięknym na wejrzenie, którego ciemne mury miejscami urozmaicone były wielkiemi wizerunkami Świętych i Matki Boskiej Różańcowej. Miejsce ich zajmuje teraz, jak widzisz, ów zbytkowo zbudowany lazaret miejski; z dawnych ścian klasztornych mało co się w nim od podwórza zachowało. Klasztor około roku dwudziestego czwartego zniesiono; jak przez sen przypominam sobie niedobitki jego zakonne.
Opis współczesny w przygotowaniu

1

Kwiecień 2012 1

Ulica wybiega na południe od południowo-zachodniego rogu Starego Rynku, by skończyć swój bieg na uliy Podgórnej.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY