Grudzieniec

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Ziegelstrasse
Nazwa do roku 1939 Grudzieniec
Nazwa do roku 1945 Elbingerstrasse
Nazwa do roku 1990 Grudzieniec, Niska
Nazwa obecna Grudzieniec, Niska
Opis wg Z.Zakrzewskiego Pamięta jeszcze czasy niewoli, jest dość długa. Ulica była użytkowana raczej w celach gospodarczych niż mieszkalnych, zwłaszcza w swym wschodnim fragmencie. Ulica Niska biegnie u stóp nasypu kolejowego, za czasów niemieckich nie posiadała jeszcze nazwy, choć była już zagospodarowana niskimi domkami, warsztatami i ogrodami.
Opis wg Z.Zaleskiego Ulica zwana była w wieku XIX ulicą Ceglaną (Ziegelstrasse), gdy obecna ulica Ceglana zwała się "Drogą Ceglaną" (Ziegelweg). Ulica ta dzieliła się po stronie wschodniej na dwie. W roku 1915 istniał zamiar nadania innej nazwy jednej z tych odnóg, zamiaru nie przeprowadzono jednak, i to wśród ciekawych okoliczności. Magistrat chciał dać nazwę bezpretensjonalną, gdy prezydent policji pragnął ulicy z nazwiskiem jednego z żyjących dowódców niemieckich, czemu Magistrat oparł się w owym czasie. 12.4.1920r. nazwano ulicę wraz z obu odnogami "Grudzieńcem". Niebawem jednak okazała się potrzeba nadania odrębnej nazwy jednej z odnóg. Odnogę południową od ul.Jasnej do zbiegu z drugą odnogą nazwano ul.Niską. Grudzieńcem zwała się dawniej niesamodzielna osada za przedmieściem Św. Wojciecha i Kondorfem, w której w XVI wieku rodzina magnacka Grudzińskich miała kilka domów.
Opis współczesny Ulica rozciąga się od ul.Pułaskiego aż do ulicy Niestachowskiej, ale nie ma połączenia z żadną z tych ulic. Dodatkowo w swoim wschodnim odcinku przecięta jest estakadą PESTKI. Nie znaczy to bynajmniej, że nie da się pod estakadą przejechać - można zaryzykować, chociaż wyboje są tam spore. We wschodnim swym przebiegu ulica ma charakter wybitnie willowy, aczkolwiek można tam spotkać nawet schowaną w podwórzu kamienicę (patrz zdjęcie poniżej). Na podwórzu jednej z posesji można znaleźć nawet jacht (patrz zdjęcie poniżej). Niestety niektóre budynki stanowią klasyczny przykład miejskiej degrengolady - mój faworyt to numer 26a, nie wstawiam jego zdjęcia, bo straszy... Od strony nasypu kolejowego zbudowano garaże.
Część zachodnia, licząc od ulicy Nad Wierzbakiem jest o wiele bardziej urozmaicona. Pojedyncze domy, niektóre przedwojenne, rząd kamienic oraz w końcowym odcinku zabudowa z końca XIX wieku stanowią o różnorodności ulicy. Jeśli dodać do tego ciekawie zaprojektowane nowe wille oraz opuszczone rudery a także nadziemny ciepłociąg, to dostajemy dość charakterystyczną mieszankę. Ostatnio mówi się o "schowaniu" ciepłociągu pod ziemię oraz o budowie zintegrowanego dworca autobusowego u zbiegu ulic Grudzieniec i Pułaskiego.

1 1 1 1 1 1

Ulica leży w dzielnicy Sołacz, na północ od linii Kolejowej w kierunku na Szczecin i Piłę.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY