Św.Wojciech

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 St Adalbertstrasse
Nazwa do roku 1939 Św.Wojciech
Nazwa do roku 1945 Adalbertstrasse
Nazwa do roku 1990 Św.Wojciech
Nazwa obecna Św.Wojciech
Opis wg Z.Zakrzewskiego Niegdyś główna droga z miasta do Winiar. Jest to tradycyjna nazwa oddzielnej osady, w dawnych czasach książecej, położonej za murami obronnymi Poznania. Osadę przyłączono do miasta w 1797r.
Opis wg Z.Zaleskiego Kościół Św.Wojciecha powstał jeszcze przed fundacją miasta autonomicznego (istniał już w roku 1242). Przy kościele była osada, stanowiąca osobną jurysdykcję aż do roku 1797, poczem wcielona została do miasta. Część osady była przedtem własnością miasta, część proboszcza Św.Wojciecha. Zabudowania tworzyły już zawsze jedną długą linię wzdłuż drogi prowadzącej z miasta do Winiar. Nazwę osady tej zachowuje ulica wzdłuż dawnego osiedla. Niemcy zwali ją ulicą "Św.Wojciecha" (St.Adalbertstrasse). Nazwę polską ustalono urzędowo 16.06.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu1 1 1 1 1 1

Luty 2019 1 1

Ulica wybiega od Wolnicy w kierunku północnym, po połączeniu z ulicą Działową kończy bieg na ulicy Księcia Józefa.

SPIS RZECZY