Fort I

Fort najbardziej wysunięty na południe, leży przy prawym brzegu Warty. Zbudowany został w latach 1878-1880. W latach 1889-1890 fort został wzmocniony - wybudowano dwie baterie dołączone. W roku 1892 na czołowych remizach umieszczono stanowiska obserwacyjne typu W.T.90. Fort był modernizowany także w latach 1913-1914 (nowe schrony, modernizacja baterii dołączonych). W czasie II WŚ na terenie fortu działał oddział fabryki Focke-Wulfa (zadaszono wtedy fosy). Stan zachowania należy ocenić jako dość dobry. Obecnie gospodarczo wykorzystywane są koszary obiektu.

SPIS RZECZY