Golęcińska

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Golentschinerstrasse
Nazwa do roku 1939 Golęcińska
Nazwa do roku 1945 HermannBalkstrasse
Nazwa do roku 1990 Golęcińska, Wojska Polskiego
Nazwa obecna Golęcińska, Wojska Polskiego
Opis wg Z.Zakrzewskiego Ulica Wojska Polskiego objęła dwie oddzielne arterie przedwojenne, Sołacką oraz Golęcińską. Obie nazwy upamiętnieją dawne osady wiejskie, Sołacz i Golęcin. Nazwa Golęcińska została zachowana, z tym że odnosi sie obecnie do przedłużenia ulicy Wojska Polskiego w kierunku Strzeszynka. Ulica obsługuje od dawna potrzeby majątku Golęcin. Pruskie władze miasta obdarowały tym przejętym od Komisji Kolonizacyjnej majątkiem ziemskim Hindenburga, a to w dowód wdzięczności za jego zwycięstwo w Prusach Wschodnich. Przyszedł rok 1918 i folwark golęciński przekazano Uniwersytetowi Poznańskiemu jako majątek doświadczalny.
Opis wg Z.Zaleskiego Nazwa topograficzna, od wsi Golęcina, krótko przed wojną przyjęta. W brzmieniu polskim ustalona 23.05.1921r.
Opis współczesny w przygotowaniu

1

Ulica położona jest w dzielnicy Golęcin. Rozpoczyna się na południu wychodząc z ulicy Wojska Polskiego, przecina linię kolejową na Białogard po czym biegnie w kierunku północno-zachodnim do ulicy Lutuckiej.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY