Składowa

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Güterzufuhrstrasse, Märkischestrasse
Nazwa do roku 1939 Składowa
Nazwa do roku 1945 Am Güther Bahnhof
Nazwa do roku 1990 Składowa
Nazwa obecna Składowa
Opis wg Z.Zakrzewskiego Nazwa ta dobrze oddaje jej usytuowanie wśród magazynów i placów składowych w sąsiedztwie terenu kolejowego. Składowa dawnymi czasy była w pewnym swym fragmencie przedłużeniem Głogowskiej, łącząc ją bezpośrednio z miastem poprzez Bramę Berlińską. W obecnej swej postaci powstała po zburzeniu fortyfikacji. Jej charakterystycznym szczegółem był tor kolejowy, przebiegający jezdnia na całej jej długości.
Opis wg Z.Zaleskiego Powstala w postaci dzisiejszej po zburzeniu fortyfikacji. Stanowiła zrazu przedłużenie ulicy Skarbowej. W roku 1908 została wyodrębniona pod nazwą "ul.Marchijskiej" (Märkischestrasse). Od 05.01.1920r. zwie się "ul.Składową". Nazwa ta jak przyległej ulicy Towarowej zdradza sąsiedztwo dworca towarowego i składów na dworcu i w pobliżu tego.
Opis współczesny w przygotowaniu

1

Tak wyglądała końcówka ulicy w maju 2007 roku 1

Maj 2016 1

Resztka strzałki LSR (pod numerem domu) 1

Ulica położona w centrum miasta, na północ od Dworca Głównego. Wybiega na wschód od Alei Niepodległości by po skręcie na południe skończyć się ślepo przed Mostem Dworcowym.


View Larger Map

SPIS RZECZY