Get Adobe Flash player

Ulice obecnie nieistniejące


1. Ulica Oficerska (Am Fort Haake, Haakestrasse)

Opis wg Z.Zaleskiego:
Powstała w roku 1907 i otrzymała w roku 1918 nazwę "ul.Haakego". Od 05.01.1920r. zwie się "ul.Oficerską". Nazwę taką wybrano z powodu sąsiedztwa kasyna oficerskiego i koszar.

Na niemieckich mapach ulica zmieniała lokalizację. Na końcu XIX wieku nazywała się "Am Fort Haake", później "Haakestrasse". W czasie IIWŚ można znaleźć w tej lokalizacji ulicę "Brahestrasse". Obecnie na tym terenie mieści się blokowisko.
Ulica Am Fort Haake w roku 1897
1
Ulica Oficerska w roku 1938
1
Brahe Strasse w roku 1940
1


2. Ulica Bednarska (Böttchergasse)

Ulica taka istniała na Chwaliszewie, trudno mi obecnie powiedzieć od kiedy, ale zakładam, że była dość stara (na pewno pierwsza połowa XIX wieku). Z niemiecka nawet nie ulica, ale zaułek (gasse), zwana Böttchergasse.


Böttchergasse w roku 1899
1

Ulica Bednarska w roku 1930
1


3. Uliczka Warciana (Warthegasse) i uliczka Wodna (Wassergasse)

W tym przypadku wyraźnie widać na planach, że są obok siebie dwie uliczki, a Zaleski opisuje tylko ul.Warcianą - za jego czasów nie byłu już Warthegasse.
Stara, mała uliczka, zwana za czasów niemieckich "Wassergasse". Od 29.08.1919r. zwie się "ul.Warcianą". Tak nazwana, ponieważ prowadzi ku Warcie.


Warthegasse i Wassergasse w roku 1899
1


4. Ulica Sienna (Flurstrasse)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Otrzymała charakter ulicy i nazwę w roku 1870. W brzmieniu polskim ustalono oficjalnie nazwę 16.06.1919r. w formie powszechnie od dawna przyjętej (choć nie mającej uzasadnienia, bo "Flur" oznacza w tym przypadku pole, łan a nie sień).

Flurstrasse w roku 1899
1

Ulica Sienna w roku 1938
1


5. Uliczka Owocowa (Fruchtgasse)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Stara uliczka przedmieścia Chwaliszewskiego. Nazwa przyjęła się w XIX wieku. W roku 1903 próbowano ją złączyć w jedną całość z ulicą Targową, stanowiącą przedłużenie ul.Owocowej ku północy, jednakże zmiany nie przeprowadzono. Nazwy ulic Targowej i Owocowej pozostają w związku ze Starym Targowiskiem, ku któremu prowadzą. W brzmieniu polskim ustalono nazwę urzędowo 29.08.1919r.

Dzisiaj ulica o takiej znajduje się na Szczepankowie.


Fruchtgasse w roku 1899
1

Ulica Owocowa w roku 1930
1


6. Uliczka Węglowa (Kohlengasse)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Uliczka stara, nazwana w XIX wieku "ul.Węglową". Nazwę swą zawdzięcza ulica prawdopodobnie składom węgla. W brzmieniu polskim ustalono nazwę oficjalnie 16.06.1919r.


Kohlengasse w roku 1899
1


Ulica Węglowa w roku 1930
1


7. Ulica Nadbrzeżna (Uferstrasse)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Na linii tej istniała prawdopodobnie już droga w dawnych wiekach. Nazwę otrzymała jednakże dopiero w końcu XIX wieku. Nazwa ta tłumaczy się tym, że ulica ta biegnie wzdłuż lewego brzegu starej Warty. W brzmieniu polskim nazwę ustalono 29.08.1919r.


Ulica Nadbrzeżna w roku 1930
1


8. Stare Targowisko (Schweinemarkt, Viehmarkt, Alter Viehmarkt)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Plac stary. W wieku XIX służył jako targowisko zwierzęce, po przeniesieniu targów zwierzęcych na targowicę przy Rzeźni w małym już tylko stopniu użytkowane. Zwało się dawniej "Świńskim Targowiskiem". W roku 1878 przezwane zostało "Zwierzęcym Targowiskiem". Nazwę polską otrzymało 16.06.1919r.


Viehmarkt w roku 1888
1


Schweinemarkt w roku 1899
1


Stare Targowisko w roku 1938
1


9. Uliczka Targowa (Marktgasse)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Uliczka stara, zaliczana dawniej do Owocowej, w ostatnim ćwierćwieczu XIX stulecia zwana "Marktgasse". W roku 1903 uchwalono przyłączyć ją do Owocowej, której jest przedłużeniem. Uchwały jednakże nie przeprowadzono. W brzmieniu polskim ustalono nazwę oficjalnie 16.06.1919r. Ulica ta prowadzi do Starego Targowiska, stąd jej nazwa.


Marktgasse w roku 1888
1


10.Ulica Pusta (Hauffstrasse)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Powstała w roku 1905 i nazwana została "ulicą Hauffa". Od 12.04.1920 zwie się "ul.Pustą". Nazwa wówczas charakterystyczna, gdyż ulica pozostawała bez budynków i bez ruchu. Charakter ten zmienił się w chwili rozszerzenia terenów targów Poznańskich w stronę ul.Pustej
Obecnie znajduje się na terenie MTP.


Ulica Pusta w roku 1930
1


11. Rynek Górczyński (Markt in Gurtschin)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Przejęty w roku 1900 z Górczynem. Od 29.08.1919r. nosi nazwę "Rynek Górczyński". Plac ten stanowi ośrodek dawnej wsi Górczyn.
Obecnie w tym miejscu funkcjonuje nędzny placyk bez nazwy...


12. Plac Stawny (Teichplatz)

Opis wg Z. Zaleskiego:
W miejscu tym był jeszcze w połowie XIX wieku staw Bogdanki. Staw zasypano i utworzono plac, który magistrat uchwalił w roku 1870 nazwać "Stawnym' (Teichplatz). Formalnie wprowadzono nazwę tę w roku 1879. W brzmieniu polskim ustalono nazwę urzędowo 16.06.1919r.


Teichplatz w roku 1899
1


Plac Stawny w roku 1938
1


13. Uliczka Wietrzna (Windgasse)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Biegła wzdłuż starego muru miejskiego i sięgała aż do kościoła dominikańskiego. Po pożarze w roku 1803 nie odbudowana. Nazwa w wiekach dawniejszych nieznana, pochodzi może z XVIII wieku. Nazwa może była w warunkach dawnych charakterystyczna. Nazwę polską aprobowano oficjalnie 29.08.1919r.
Obecnie nazwę taką nosi uliczka na granicy Piątkowa i Suchego Lasu.


14. Lenaua (Lenaustrasse)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Powstała w roku 1905 i otrzymała nazwę "ul.Lenaua". Nazwę tę zachowały władze polskie, jako jedną z paru imiennych według osobistości niemieckiej, przez wzgląd na słowiańskie w części pochodzenie tego poety niemieckiego, a głównie jego serdeczne, pełne entuzjazmu dla sprawy polskiej utwory poetyckie, stanowiące cykl "Polenlieder".
Obecnie znajduje się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.


Lenaustrasse w roku 1910
1


15. Plac Zjednoczenia (Zollernplatz/HerbertNorkusplatz)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Powstał po zburzeniu fortyfikacji lewobrzeżnych w 1905r. i otrzymał nazwę "placu Zollernów" (Zollernplatz). Dotychczas nie zabudowany. Od 05.01.1920r. zwie się "placem Zjednoczenia". Placem tym rozpoczyna się pas wałowy, przypominający w kolejności chronologicznej naczelne osobistości i największe wydarzenia w historii Polski. Nazwa placu ma upamiętnić fakt zjednoczenia rozdzielonej na ksiąstewka dynastyczne Polski, zapoczątkowane przez koronacje Przemysła II Pogrobowca, a przeprowadzone przez Łokietka (w lwiej części). W rozumieniu tym użyty jest na tym miejscu, przed Wałami Kazimierza Wielkiego. W znaczeniu przenośnym nazwa ta przypomina, razem z placami Wolności i Niepodległości, w trzech stronach śródmieścia, wolność narodu.
Herbert Norkus był młodym nazistą, zasztyletowanym przez komunistyczne bojówki w 1932 roku.
Obecnie jest to teren wokół zachodniego przyczółka ulicy Królowej Jadwigi na Warcie


Zollernplatz w roku 1910
1


Plac Zjednoczenia w roku 1937
1


16. Wygonowa lub nad starą Wartą (Triftstrasse)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Powstała w roku 1884 i otrzymała nazwę "Triftstrasse (ul.Wygonowa)". Od 29.08.1919r. zwie się "Nad Starą Wartą". Stanowi bowiem drogę nad brzegiem starego koryta Warty.
Czyli jak na dzisiejsze standardy to teren na lewo przed mostem Chrobrego jadąc Estkowskiego od zachodu.


17. Karłowicza (Beuthstrasse)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Powstała po zniwelowaniu fortyfikacji i otrzymała w roku 1909 nazwę "ul.Beutha". Od 05.01.1920 zwie się ul.Karłowicza
Obecnie jest tam uliczka, ale bez nazwy.


Ulica Karłowicza w roku 1930
1


18. Zaułek Katarzyński (Katharinenmühlegasse, Katharinenstrasse)

Opis wg Z. Zaleskiego:
Uliczka bardzo stara, prowadząca do starego młyna. Zwała się za czasów niemieckich w XIX wieku (jeszcze 1886) "Katharinenmühlegasse", później "Katherinenstrasse"; równocześnie istniało, zniesione później "Katherinengässchen" przy ulicy Masztalarskiej. Od 14.08.1920r. zwie się "Zaułkiem Katarzyńskim". Nazwa wywodzi sie stąd, że mała, wąska uliczka ta tworzy dojazd do młyna Katarzyńskiego przy Cybinie.
Zaułek dlatego, że była to uliczka ślepa - kończyła się na Cybinie (a później na wale przeciwpowodziowym). Obecnie w tym miejscu funkcjonuje dworzec autobusowy i stacja paliw.


Zaułek Katarzyński w roku 1938
1SPIS RZECZY