Łazienna

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Badegasse
Nazwa do roku 1939 Łazienkowa
Nazwa do roku 1945 Badegasse
Nazwa do roku 1990 Łazienna
Nazwa obecna Łazienna
Opis wg Z.Zakrzewskiego Zawdzięcza swą nazwę dwóm łaźniom, istniejącym tu w XIX stuleciu.
Opis wg Z.Zaleskiego Uliczka stara, w obecnej postaci wszakże powstała, zdaje się, w początkach XIX wieku. Jeszcze czterdzieści lat temu stały na niej dwie łaźnie (zresztą nic).
Opis współczesny w przygotowaniu
1

Wrzesień 2007 1 1 1 1

Czerwiec 2019 1 1

Ulica leży na wschód od starego Rynku, odchodzi w kierunku północno-wschodnim od ulicy Grobla, kończy się ślepo.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY