Kolegiacki Plac

Nazwa średniowieczna plac, na którym stał kościół św.Marii Magdaleny
Nazwa do roku 1918 Neuer Markt
Nazwa do roku 1939 Nowy Rynek
Nazwa do roku 1945 Felix-Dahnplatz
Nazwa do roku 1990 Plac Kolegiacki
Nazwa obecna Plac Kolegiacki
Opis wg Z.Zakrzewskiego Od drugiej połowy XIII wieku teren ten zajmował potężny kościół gotycki pod wezwaniem św.Marii Magdaleny; po usunięciu jego ruin powstał w tym miejscu okrągły budynek łazienek miejskich
Opis wg Z.Zaleskiego Na miejscu jego stał wielki i świetny kościół farny pod wezwaniem św.Marii Magdaleny. Zniszczony w końcu XVIII wieku, ostatecznie w roku 1803 przez pożar zrujnowany i niebawem przy odbudowie miasta z ziemią zrównany, a teren zamieniony na Nowy Rynek. W brzmieniu polskim ustalono nazwę urzędowo 16.06.1919r.
Opis wg M.Mottego Widzisz tutaj rozległy rynek, Nowym rynkiem zwany. Cały ten przestwór i niemało miejsca wokół zajmował, za czasów Rzeczypospolitej, pierwszy kościół farny poznański z cmentarzem swoim, kościół ogromny, sięgający począdkiem drugiej połowy trzynastego wieku, niegdyś pełen wspaniałych ółtarzy, pomników i bogactw. Rzadko który budynek przebywał tyle nieszczęść przez rabunki, pioruny, pożary, dźwigając się wielokrotnie z ruin, aż wreszcie uległ ostatecznej klęsce roku 1780 i rozpadł się w gruzy, które dopiero w pierwszych latach tego wieku usunięto i miejsce zrównano. (...) Ja z tej dawnej epoki widziałem tylko resztki fundamentów, czaszki i kości ludzkie, które się obficie znalazły, gdy tu czasem nieco głębiej kopano, za mej najdalszej był już rynek w tych rozmiarach jak go dzisiaj widzisz.
Opis współczesny Dużą część placu zajmuje obecnie parking przed Urzędem Miasta. Obok budunku probostwa brykają sympatyczne koziołki. Druga część placu to trawnik - jeszcze w XIX wieku stała tutaj toaleta. W północnej pierzei stoi kamienica, w której mieszkał w XIX wieku Marceli Motty.

1 1 1 1 1 1 Zdjęcia pochodzą ze strony www.poznanczyk.com 1 1 Ryciny pochodzą z periodyku "Przyjaciel Ludu" z pierwszej połowy XIX wieku (ze zbiorów WBC). Przedstawiają kolegium pojezuickie oraz stary kościół farny - kolegiatę pw. św. Marii Magdaleny, rozebraną pod koniec XVIII wieku. 1 1

Maj 2019 - prace archeologiczne przy Kolegiacie 1 1 1 1 1

Sierpień 2019 1 1 1 1 1 1 1 Plac położony jest w centrum miasta, na południowy wschód od Starego Rynku.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY