Kopernika Mikołaja

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Kopernikusstrasse
Nazwa do roku 1939 Kopernika Mikołaja
Nazwa do roku 1945 Kopernikusstrasse
Nazwa do roku 1990 Kopernika Mikołaja
Nazwa obecna Kopernika Mikołaja
Opis wg Z.Zakrzewskiego W latach siedemdziesiątych XIX wieku nazywano ją drogą prywatną Kopernika, a władze pruskie i potem polskie nazwę tę usankcjonowały. Na piątym piętrze kamienicy pod dziewiątym umiejscowione jest popiersie Kopernika dłuta Mariana Jaroczyńskiego.
Opis wg Z.Zaleskiego Jedyna nowsza ulica poznańska, której nazwy nie nadano z urzędu. W roku 1885 istniała jako droga prywatna i nazywana była pospolicie "ul.Kopernika". Prezydent policji zażądał od Magistratu nadania ulicy tej nazwy, wywodząc że nie może tolerować nazw prywatnych. Magistrat jednak odmówił nadania innej nazwy. W brzmieniu polskim aprobowano starą nazwę 16.06.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu

Kwiecień 2009 1 1

Ulica położona w centrum miasta, wybiega na zachód z ulicy Strzeleckiej, skręca pod kątem prostym na południe i dochodzi do ulicy Łąkowej.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY