Wolnica

Nazwa średniowieczna Brudna (platea putrida)
Nazwa do roku 1918 Wronkerplatz
Nazwa do roku 1939 Plac Wroniecki, Babińskiego
Nazwa do roku 1945 Fisch Markt, Seecktstrasse
Nazwa do roku 1990 Mł.Garbary
Nazwa obecna Wolnica
Opis wg Z.Zakrzewskiego Powstał mniej więcej w tym samym czasie, co Plac Działowy. Powstanie tego placu wiąże się z usuwaniem w końcu XVIII wieku północnego fragmentu murów obronnych.
Opis wg Z.Zaleskiego Teren ten leżał przy starym murze miejskim (bramie Wronieckiej). W początku XV wieku już był częściowo zabudowany (Szpital św.Ducha i chaty). Uliczkę tamtejszą zwana "Gaską", a może była identyczna z zachodzącą w księgach miejskich ulicą "Brudną" (platea Putrida, Faulegasse). Plac powstał po usunięciu fortyfikacji z końcem XVIII wieku i zwał się za czasów niemieckich "pl.Wronieckim" (Wronkerplatz). Plac służy od długiego szeregu lat jako targowisko na mięso i ryby. Charakter ten podkreśla nazwa polska "Wolnica", wprowadzona 16.06.1919r.
Opis współczesny w przygotowaniu

1 1 1 1

Ulica zlokalizowana na północ od Starego Rynku. Jest przedłużeniem w kierunku wschodnim ulicy Solnej (od wysokości Alei Marcinkowskiego). Z kolei na wysokości ulicy Święty Wojciech zmienia nazwę na "Małe Garbary".

SPIS RZECZY