Wojska Polskiego

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Golentschinerstrasse (Solatscherstrasse)
Nazwa do roku 1939 Golęcińska (Sołacka)
Nazwa do roku 1945 HermannBalkstrasse
Nazwa do roku 1990 Golęcińska, Wojska Polskiego
Nazwa obecna Golęcińska, Wojska Polskiego
Opis wg Z.Zakrzewskiego Ulica Wojska Polskiego objęła dwie oddzielne arterie przedwojenne, Sołacką oraz Golęcińską. Obie nazwy upamiętnieją dawne osady wiejskie, Sołacz i Golęcin. Nazwa Golęcińska została zachowana, z tym że odnosi się obecnie do przedłużenia ulicy Wojska Polskiego w kierunku Strzeszynka. Ulica obsługuje od dawna potrzeby majątku Golęcin. Pruskie władze miasta obdarowały tym przejętym od Komisji Kolonizacyjnej majątkiem ziemskim Hindenburga, a to w dowód wdzięczności za jego zwycięstwo w Prusach Wschodnich. Przyszedł rok 1918 i folwark golęciński przekazano Uniwersytetowi Poznańskiemu jako majątek doświadczalny.
Opis wg Z.Zaleskiego Nazwa topograficzna, od wsi Golęcina, krótko przed wojną przyjęta. W brzmieniu polskim ustalona 23.05.1921r.
(Dawna szosa wojskowa. Otrzymała nazwę w roku 1909. W brzmieniu polskim nazwę ustalono oficjalnie 29.03.1921r. Oznaczenie ulicy zachowuje nazwę wsi Sołacz, której grunty częściowo wcielono do miasta w roku 1907, a częściowo stanowią jeszcze dzisiaj jednostkę samodzielną (obszar dworski Sołacz)).
Opis współczesny w przygotowaniu

1


Ulica przebiega przez tereny dzielnic Golęcin i Sołacz. Bieg zaczyna jako przedłużenie ulicy Golęcińskiej w kierunku wschodnim. Mija tereny wojskowe, przeskakuje nad ulicą Niestachowską, by na wysokości ulicy Nad Wierzbakiem zmienić nazwę na "Urbanowska".

SPIS RZECZY