Podgórna

Nazwa średniowieczna n/d
Nazwa do roku 1918 Bergstrasse, Hindenburgstrasse
Nazwa do roku 1939 Podgórna
Nazwa do roku 1945 Hindenburgstrasse
Nazwa do roku 1990 Walki Młodych
Nazwa obecna Podgórna
Opis wg Z.Zakrzewskiego Powstała z początkiem XIX wieku; jej nazwa podkreśla fakt, że ulica prowadzi od placu Wiosny Ludów ostro w górę. Przez kilka lat nazywała się Hindenburgstrasse na cześć marszałka, który urodził się w domu pod nr 6.
Opis wg Z.Zaleskiego Za czasów pierwszej Rzeczypospolitej uważana była za przedłużenie ulicy Wrocławskiej poza bramą i nazywana niekiedy ulicą Wrocławską. Własną nazwę "ul.Podgórna" (Bergstrasse) otrzymała w roku 1801. Ściśle zabudowana została po roku 1803. W czasie wojny 1914-1918 Niemcy ulicę tę przezwali "ul.Hindenburga", który urodził się przy tej ulicy w domu nr 7. Polacy przywrócili dawną nazwę. Od 29.08.1919r. ulica zwie się "ul.Podgórną". Nazwa charakterystyczna, gdyż od Starego Miasta ulica ta prowadzi wyraźnie w górę.
Opis wg M.Mottego Wyglądała ona także znacznie inaczej dawnemi czasy. Po prawej stronie, idąc tu z góry, stały najpierw cztery jednopiętrowe kamienice, z których narożnia później się znacznie podniosła i powiększyła, druga, gdzie teraz rezydencya "Dziennika", przyzwoitszy pozór przybrała, trzecia całkiem została przebudowaną, czwarta nie zmieniła się wcale, nawet co do zewnętrznego przystroju, a z trzech dalszych murowanych domków, pierwszy sobie dwa piętra po czterdziestym roku nasadził, dwa następne zaś wiernie dochowały cechę przeszłości. Za niemi wreszcie, aż do końca ulicy, ciągnął się, jak ci już dwaniej przy wzmiance o panu Mikorskim powiedziałem, długi, niepozorny mur, odgraniczający z tej strony posiadłość Fontowiczów.
Opis współczesny w przygotowaniu

1 Pocztówki ze zbiorów własnych

Pomnik Hygiei w pierwotnej lokalizacji 1 Po lewej ulica św.Marcin, po prawej Podgórna 1 Dom pod numerem 6, w którym urodził się w roku 1847 Paul von Hindenburg (wówczas kamienica miała numer 7). W tej samej kamienicy mieszkał w latach 1837-1846 Karol Marcinkowski. 1

Stemple na cegłach, którymi łatany był średniowieczny mur w XIX wieku 1 1 1

Maj 2019 1 1 1 1 1

Stan "zapuszczenia" Baszty Armatniej 1 1 1

Wrzesień 2020 1

Odchodzi od ulicy Zielonej przy Parku Chopina, biegnie w kierunku zachodnim, po wspięciu się zboczem pradoliny Warty kończy bieg na Alejach Karola Marcinkowskiego.


Wyświetl większą mapę

SPIS RZECZY