Ratuszowa


Nazwa średniowieczna Średnia
Nazwa do roku 1918 Mittelstrasse
Nazwa do roku 1939 Średnia, Ratuszowa
Nazwa do roku 1945 Mittelstrasse
Nazwa do roku 1990 Średnia
Nazwa obecna Ratuszowa
Opis wg Z.Zakrzewskiego brak
Opis wg Z.Zaleskiego Stara uliczka, istniejąca w średniowieczu, która dzieliła Ratusz od pobliskich jatek i kramików na rynku. Zwała się ul.Średnią już w XVIII, a potem także w XIX wieku. Od 14.08.1920r. zwie się "ul.Ratuszową", ponieważ biegnie wzdłuż Ratusza.
Opis współczesny w przygotowaniu

1SPIS RZECZY